Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân PMT

Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT sẽ là Trung tâm đào tạo doanh nhân hang đầu tại Việt nam, một Trung tâm dành cho doanh nhân, nơi hội tụ, chia sẻ, lan tỏa và nâng tầm doanh nhân Việt hội nhập ngày càng sâu rộng với doanh nhân Thế giới... Xem tiếp

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Trung tâm, Trung tâm PMT còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...Xem tiếp >

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN CẦU

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOÀN CẦU

Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT phối hợp với Công ty NDV Project Management Services – Canada giới thiệu các chương trình tư vấn và đào tạo QUẢN LÝ DỰ ÁN: gồm 3 chương trình đào tạo ( ISO 21500 Hướng dẫn thực hiện quản lý dự án; Nguyên tắc và phươn pháp quản lý dự án; Quản lý dự án)Xem tiếp >

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khóa đào tạo "HƯỚNG NGHIỆP - TƯƠNG LAI VÀ NHỮNG SỰ LỰA CHỌN" tại Trường THPT Tư Nghĩa I, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Khóa đào tạo Trong một thế giới với nhiều sự lựa chọn như ngày nay, làm thế nào để mỗi học sinh có thể xác định được sự lựa chọn phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp THPT. Nắm bắt được tình hình này hội phụ huynh Trường THPT Tư Nghĩa I kết hợp với Trung tâm PMT đã tổ chức thành công khóa hướng nghiệp cho các em học sinh vào ngày 01/10/2017 tại trường THPT Tư Nghĩa I, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

VIDEO CLIPS

"Khai sáng và Trưởng Thành"

Một người trên 18 tuổi thì được coi là trưởng thành nhưng là trưởng thành về mặt sinh học. Một người chỉ được coi là “trưởng thành” về mặt trí tuệ và nhận thức khi người đó được “khai sáng” thông qua “sự học”, “thực học” và “biết học”.