QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN (TPM)

TPM là gì ?

- Xác định được vai trò, chức năng của công tác quản lý bảo trì trong hoạt động sản xuất

- Ứng dụng các hiểu biết về các hệ thống bảo trì vào hoạt động cụ thể tại nhà máy

- Đánh giá được độ tin cậy, tính toán được hiệu suất sử dụng thiết bị

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì hiệu quả

 Mục tiêu:

Sau khoá học, học viên có khả năng:

TPM là gì ?

- Xác định được vai trò, chức năng của công tác quản lý bảo trì trong hoạt động sản xuất

- Ứng dụng các hiểu biết về các hệ thống bảo trì vào hoạt động cụ thể tại nhà máy

- Đánh giá được độ tin cậy, tính toán được hiệu suất sử dụng thiết bị

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì hiệu quả

 Đối tượng:

      -  Quản lý về công tác bảo trì/ cơ điện : Tổ trường, Trưởng ca, Quản đốc, Trưởng ban, Chuyên viên, Giám sát, Trưởng phòng, Giám đốc.

Nội dung chương trình đào tạo:

1.Vị trí, vai trò, chức năng của quản lý bảo trì trong hoạt động sản xuất (TPM)

- Khái niệm về Sản xuất – Năng suất

- Các chức năng bảo trì

- Sự đổi mới về  công tác kỹ thuật bảo trì

- Sự đổi mới về công tác Quản l‎ý bảo trì

- Giới thiệu về TPM – Lợi ích có được từ TPM – Các bước thực hiện

- Ngôi nhà TPM – 5S – Kaizen – Bảo trì phòng ngừa

2. Hệ thống quản lý bảo trì

Các giải pháp bảo trì

- Cách chọn lựa giải pháp bảo trì

- Hệ thống quản lý bảo trì thủ công

- Hệ thống quản lý bảo trì bằng phương tiện máy tính ( phần mềm )

3. Chi phí bảo trì

- Chi phí bảo trì trực tiếp

- Chi phí bảo trì gián tiếp

- Chi phí bảo trì tối ưu

- Hệ số PM

4. Độ tin cậy và hiệu suất sử dụng của thiết bị - Kế hoạch bảo trì

- Độ tin cậy của chi tiết máy

- Độ tin cậy của hệ thống

- Độ sẵn sàng của thiết bị

- Độ sẵn sàng của hệ thống sản xuát

- Hiệu suất thiết bị toàn bộ ( OEE)

- Kế hoạch bảo trì

TS. Trần Tiến Đức – Trợ lý Tổng giám đốc Nhà máy Đay IndiraGandhi, Trưởng phòng quản lý thiết bị Trường Cao đẳng nghề TP. HCM

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
- Tại TP. Quy Nhơn: lúc 8h00 ngày 11/05/2024 (học ngày 11 - 12/05/2024) tại Hội trường khách sạn Hoàng Yến, 5 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn Thứ bảy và Chủ Nhật 2.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 04 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG