Trang chủ » Liên hệ

Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN PMT

28/24 Văn Cao, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel : 0236. 3827789 - Fax: 0236. 3827757

E-mail: pmtdanang1@gmail.com - Website: www.pmt.edu.vn

GỬI EMAIL LIÊN HỆ