Bế giảng khóa đào tạo" QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ-HÀNG HÓA" tại TP. ĐÀ NẴNG

Khóa đào tạo "QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ-HÀNG HÓA" diễn ra trong 2 ngày 12-13/03/2021 tại TP.Đà Nẵng nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho. Vào cuối khóa, học viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho trong chuỗi cung ứng hàng hóa ;
 • Nắm vững các loại kho VẬT TƯ - HÀNG HÓA và công dụng trong lưu trữ và cung ứng ;
 • Biết cách tổ chức mặt bằng kho và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa VT-HH.
 • Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản lýk ho.
 • Nắm vững các quy trình, nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho.
 • Biết phương pháp chất xếp, bảo quản vật tư -hàng hóa trong kho.
 • Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu, sổ sách và thông tin trong quản lý kho.
 • Hiểu rõ công tác Hoạch định kế hoạch mua hàng và quản lý tồn kho.
 • Biết cách phân công giao việc và quản lý kết quả làm việc của nhân viên kho có hiệu quả.
 • Trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cho Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng

 • Trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC.

 • Trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho Công ty Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam VINASOY.