Bế giảng lớp "Quản trị nhân sự" cho cấp Giám đốc, Quản lý, Kỹ thuật...của trang trại, nhà máy ấp ở Công ty Giống gia cầm Minh Dư-Doanh nghiệp trang trại chăn nuôi và nhà máy ấp nở gà lớn nhất Châu Á tại tp Quy Nhơn.