KHOÁ ĐÀO TẠO “PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

Kế toán quản trị có vai trò quan trọng, vì nó cung cấp các thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh găn liề với tương lai của doanh nghiệp và làm nền tảng cho việc phát triển doanh nghiệp.

Kế toán quản trị có vai trò quan trọng từ việc lập kế hoạch (ngân sách), tổ chức, lãnh đạo (ra quyết định) và kiểm soát (đo lường, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động).

Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu chương trình đào tạo “PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH”

Đối tượng tham gia:

 • - Các kế toán tổng hợp, Kế toán nội bộ
 • - Chuyên viên tài chính, chuyên viên kế toán quản trị
 • - Giám đốc, trưởng/phó phòng tài chính-Kế toán
 • - Giám đốc, Trưởng/phó phòng chức năng.
 • - Hiểu và thực hành các chức năng của nhà quản trị bao gồm: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm soát.
 • - Hiểu sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
 • - Quản trị doanh thu và quản trị chi phí theo nhiều chiều, nhiều mức độ và nhiều mục đích khác nhau
 • - Thiết lập và sử dụng các thông tin phù hợp để ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh.
 • - Phân bổ chi phí và tính giá thành chính xác
 • - Biết cách lập dự báo và ngân sách tổng thể hảng năm
 • - Đo lường, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp
 • - Lập và thẩm định các dự án đầu tư
 • - Hiểu được các mục trong báo cáo tài chính và biết phân tích các báo cáo tài chính đa chiều.

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (BUỔI)

Modul 1

Tổng quan về kế toán quản trị

 

 

 

 1

 

 

1

Giới thiệu về kế toán quản trị

2

Đo lường ứng xử và hệ thống quản trị doanh thu, chi phí

3

Sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh

Modul 2

Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm

 

 

 1

 

1

Phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm

2

Hệ thống giá thành công việc và giá thành theo quá trình hoạt động

3

Giá thành biến phí và giá thành hấp thụ

Modul 3

Xây dựng các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động

 

 

 

1

Hệ thống lập dự báo và ngân sách tổng thể

2

Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch

Modul 4

Đo lường và phân tích các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, đơn vị và các hoạt động đầu tư

 

 

 

1 

 

1

Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm

2

Phân tích và lựa chọn các dự án đầu tư

3

Phân tích chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế

4

Kiểm soát thực hiện và giải trình

Modul 5

Tổng quan về báo cáo tài chính

 

 

 

1 

 

 

1

Tổng quan về báo cáo tài chính

2

Hiểu về tình hình tài chính thông qua kết luận và kiến nghị của Kiểm toán viên

3

Hiểu về bảng kết quả kinh doanh

4

Hiểu về bảng cân đối kế toán

5

Hiểu về bảng lưu chuyển tiền tệ

Modul 6

Phân tích báo cáo tài chính

 

 

1 

 

 

1

Phân tích tổng quan và xu hướng tài chính của doanh nghiệp 5 năm gần nhất

2

Phân tích các chỉ số tài chính

3

Phân tích Dupont

4

Phân tích thông qua chấm điểm tài chính Piotroski

 

Tổng cộng

6 Buổi

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Lúc 08h00 ngày 15/03/2024 (Học ngày 15/03 – 17/03/2024) tại Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, TP. Đà Nẵng Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 4.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 3 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG