KHOÁ ĐÀO TẠO "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM " TẠI TP. ĐÀ NẴNG

     Hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà Quản lý Cấp trung phải nâng cao năng lực quản lý, phát triển những kỹ năng cần thiết để quản lý đơn vị của mình một cách hiệu quả. Khóa học tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng. Đồng hành cùng với Doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT giới thiệu khóa đào tạo:

“ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM K5”

+ Đối tượng học:  

- Trưởng, phó phòng / Ban, Giám sát, Quản đốc, Đội trưởng, Ca trưởng, Tổ trưởng.

- Mục tiêu khoá đào tạo:

+ Mô tả vai trò, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của một cán bộ Quản lý cấp Trung

+ Thực hành cách thức Lập kế hoạch chu đáo, đầy đủ - Tổ chức công việc đúng người đúng việc - Chỉ đạo gia tăng khả năng và động lực làm việc của nhân viên - Và Kiểm soát công việc hiệu quả đảm bảo cả tiến độ lượng và chất.

+ Trang bị khả năng  tiếp hiệu quả, khả năng giải quyết xung đột và huấn luyện nhân viên ngày càng phát triển và gắn kết với nhóm.

- Phương pháp đào tạo:

Phương pháp đào tạo được sử dụng “Học đi đôi với hành”. Khóa đào tạo chú trọng việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, nhấn mạnh sự tham gia tích cực của học viên trong quá trình học. Phương pháp đào tạo sẽ là sự kết giữa giới thiệu và thực hành các kỹ năng, thảo luận nhóm, bài tập tình huống và nhập vai. Học viên được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những ý tưởng với các học viên khác. Đồng thời, học viên sẽ có cơ hội trao đổi với giảng viên về những vấn đề liên quan mà họ đang gặp phải và từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp hữu hiệu. Những ví dụ thực tiễn của các công ty Việt Nam và các công ty nước ngoài sẽ được đưa ra làm ví dụ minh họa.

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM K5

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ

- Quản lý là gì?

- Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý

- Quản lý và lãnh đạo khác nhau thế nào?

- 4 chức năng quản lý: Lập kế hoạch – Tổ chức công việc – Chỉ đạo thực hiện – Kiểm soát công việc

- Hiểu được vai trò, và trách nhiệm của người quản lý

- Mô tả được sự khác nhau giữa quản lý & lãnh đạo

- Mô tả được 4 kỹ năng chính cần có để quản lý nhân viên hiệu quả

 

II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

1. Khả năng lập kế hoạch:

- Lập kế hoạch theo công thức 5W-H

- Kỹ năng xây dựng mục tiêu SMART

-  Thực hành xây dựng mục tiêu SMART

- Xác định những việc cần làm để đạt mục tiêu

- Đặt ưu tiên theo nguyên tắc Pareto 20/80

- Xác định tầm quan trọng & tính khẩn cấp của công việc

- Ma trận thứ tự ưu tiên công việc

- Thực hành lập danh sách việc làm

- Sắp xếp lịch làm việc

 

2. Khả năng tổ chức công việc:

- Các yếu tố tạo nên năng lực làm việc

- Phân công công việc theo tiêu chí: Đúng Người – Đúng Việc 

- Làm rõ mục tiêu công việc khi giao việc

- Nêu rõ thời hạn, tiêu chuẩn chất lượng và những yêu cầu cụ thể khác

- Xác định rõ thứ tự ưu tiên công việc

- Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết

 

3. Khả năng chỉ đạo/lãnh đạo:

- Định nghĩa lãnh đạo

- Vai trò của nêu gương và gây ảnh hưởng

- Làm thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên?

- Vai trò của khả năng làm việc và sự tận tâm

- Thế nào là Lãnh đạo nhân viên theo tình huống?

- Thực hành lãnh đạo nhân viên theo tình huống cụ thể

- Ủy thác công việc cho nhân viên

- Huấn luyện nhân viên theo mô hình EDAC

 

4. Khả năng kiểm soát công việc: 

- Thường xuyên giám sát kiểm tra công việc

- Hướng dẫn nhân viên cách thức quản lý thời gian hiệu quả

- Kiểm tra lịch làm việc đầu ngày/tuần

- Kiểm tra kết quả công việc cuối ngày/tuần

- Kỹ năng phản hồi (Feedback) theo công thức FBI

- Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Biết cách lập kế hoạch và xây dựng mục tiêu theo tiêu chí MART

- Mô tả được cách thức phân công công việc theo tiêu chuẩn Đúng người – Đúng việc

- Biết cách lãnh đạo nhân viên theo tình huống

- Mô tả được cách thức uỷ thác công việc

- Mô tả được cách thức huấn luyện nhân viên theo mô hình EDAC

- Biết cách tạo động lực làm việc cho từng nhân viên

- Kiểm soát được tiến độ, số lượng và chất lượng công việc theo đúng mục tiêu phân công

- Biết cách phản hồi theo công thức FBI và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, giúp nhân viên rút ra những bài học kinh nghiệm và nhận diện những điểm cần cải tiến 

- Hiểu được những việc người quản lý cần làm từ lúc giao việc cho đến khi hoàn thành công việc

 

III.  KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG NHÓM

 

- Tầm quan trọng của giao tiếp

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp:

§  Chu trình giao tiếp

§  Các hình thức giao tiếp

§  Lập kế hoạch giao tiếp

- Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu

- Kỹ năng trình bày thuyết phục

- Bí quyết “đắc nhân tâm” trong giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm:

§  Các loại hình xung đột nội bộ

§  Tác động của xung đột

§  Nguyên nhân của xung đột

§  Kỹ thuật giải quyết xung đột

§  Nguyên tắc giải quyết xung đột

- Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

- Kỹ năng huấn luyện nhân viên cách thức giải quyết vấn đề theo công thức 4P

- Ví dụ về phương pháp huấn luyện giúp nhân viên giải quyết vấn đề theo 4P

- Thực hành kỹ năng huấn luyện theo 4P

- Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp trong công tác quản lý

- Mô tả được các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp, và tầm quan trọng giữa các hình thức giao tiếp

- Biết cách rèn luyện giao tiếp hiệu quả

- Hiểu được bí quyết giao tiếp thu phục lòng người

- Mô tả được tính tích cực và tiêu cực của xung đột nội bộ

- Biết được phương pháp xử lý xung đột nội bộ theo đúng quy định và yêu cầu công việc

- Biết cách kết nối và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

- Mô tả được phương pháp huấn luyện giúp nhân viên giải quyết vấn đề trong công việc bằng 4P

 

 • LA KIẾN MỸ
     
  - Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Doanh nghiệp
  - Giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM
  - Nguyên Giám đốc Nhân sự Acer Vietnam
  - NguyênGiám đốc nhân sự 5-Star Hotel Equatorial
  - Nguyên trợ lý TGĐ Tovecan Joint Venture Corporation

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Lúc 8h00 ngày 22/03/2024 ( học ngày 22/03 - 24/03/2024) tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, TP. Đà Nẵng Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 4.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 06 buổi ( 3 ngày)
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG