Khoá đào tạo "Quản lý kho vật tư – hàng hóa và Logistic nội bộ hiệu quả"

Hàng tồn kho là một trong những tài sản có giá trị lớn trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (khoảng 40% đến 80% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp). Bản thân vấn đề tồn kho luôn có 2 mặt trái ngược nhau, nhà quản trị luôn tìm cách giảm lượng tồn kho, nhà phân phối thì luôn mong muốn có hàng dự trữ để không bị thiếu hàng… Do đó việc quản lý tốt hàng tồn kho luôn là vấn đề cần thiết và chủ yếu trong sản xuất - kinh doanh. Các nhà quản trị cần thiết lập và vận hành các quy trình nhập xuất,vận chuyển và sắp xếp hàng hóa chuẩn (Logistic nội bộ chuẩn) để giảm thiểu lộ trình vận chuyển hàng hóa nội bộ và tối ưu sức chứa của kho bãi. 

Khóa học "QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ – HÀNG HÓA VÀ LOGISTIC NỘI BỘ HIỆU QUẢ" được Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT thiết kế, tổ chức giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kiểm soát vật chất và chỉ phí hàng tồn kho và quản trị văn hành trong các khu hàng. Ngoài ra học viên có thể thực hiện các chức năng quản trị điều hành tối ưu hoạt động của Kho hàng và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao và chi phi thấp nhất cho doanh nghiệp.

Đối tượng: 

Cán bộ quản lý kho các cấp, và các phòng nghiệp vụ liên quan

- Giúp học viên đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản trị hàng tồn kho, công tác logistic nội bộ hiệu quả.

- Học viên sẽ hiểu chi tiết hơn các phương pháp và kỹ thuật thiết kế, quản trị vận hành kho hàng

- Các giải pháp giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu hàng tồn kho

- Giúp nâng cao kỹ năng quản lý của học viên, qua việc sử dụng được các công cụ, phương pháp phù hợp cho công tác giám sát, quản lý hàng tồn kho, lập và tổ chức logistic nội bộ hiệu quả.

 

 1. Những khái niệm cơ bản
  1. 1. Vai trò, vị trí của kho bãi trong sản xuất và kinh doanh
  2. 2. Giải pháp dung hòa mâu thuẫn giữa nhà quản trị và khách hàng
  3. 3. Các khái niệm và định nghĩa về Hàng tồn kho
  4. 4. Các chủ đề cơ bản của quản trị tồn kho
  5. 5. Mục tiêu của quản trị tồn kho

 2. Những khái niệm liên quan đến quản trị tồn kho 
  1. 1. Các chức năng của quản trị tồn kho
          a. Chức năng liên kết 
          b. Chức năng ngăn ngừa tác động của lạm phát
          c. Chưa năng khấu trừ theo số lượng
  2. 2. Kỹ thuật phân tích ABC trong quản trị tồn kho
          a. Nguyên lý 20/80 (Pareto)
          b. Phân loại tồn kho và kiểm kê hàng hóa theo kỹ thuật ABC
          c. Bài tập
          d. Lợi ích của kỹ thuật ABC trong quản lý tồn kho
          e. Kế hoạch ứng dụng

 3. Tổ chức và quản lý công tác Logistic nội bộ hiệu quả 
  1. 1. Tổ chức nhập – xuất kho 
         - Các biểu mẫu tham khảo
  2. 2. Các yêu cầu trong báo cáo tồn kho 
  3. 3. Các nguyên tắc bố trí kho 
  4. 4. Tổ chức vận chuyển và xếp dỡ hiệu quả trong quản lý kho 
         - Bài tập ứng dụng
  5. 5. Áp dụng phương pháp quản lý trực quan trong công tác quản lý hàng hoá trong kho
         - Bài tập ứng dụng
  6. 6. Tối ưu diện tích và không gian kho hàng 
         - Bài tập ứng dụng
  7. 7. Các lọai chi phí tồn kho
  8. 8. Tồn kho đúng thời điểm

 4. Thảo luận ứng dụng
    
         1. Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho 
                  a. ứng dụng kỹ thuật phân tích biên tế để xác định lượng dự trữ tồn kho tối ưu
                  b. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả tồn kho
                        + Theo chỉ tiêu “đáp ứng nhu cầu khách”
                        + Theo chỉ tiêu “đánh giá mức độ đầu tư cho hàng tồn kho”
                        + Theo chỉ tiêu “đánh giá trình độ quản trị tồn kho”
        2. Quản lý rủi ro trong công tác quản lý kho
                  a. An toàn và vệ sinh lao động
                  b. An toàn phòng cháy chữa cháy
                  c. Nhận diện các rủi ro trong công tác quản lý kho

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Lúc 08h00 ngày 13/04/2024 (học ngày 13-14/04/2024) tại khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú-TP. Đà Nẵng Thứ bảy và Chủ Nhật 3.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: (Giảm 10% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 03 người trở lên)
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG