Khóa đào tạo "KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - BÁN HÀNG" tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung Chi nhánh Phú Yên 24-25/03/2018

Nhằm giúp nhân viên công ty hiểu rõ về tầm quan trọng của của việc đàm phán & thương lượng trong bán hàng, nắm bắt được thông tin về khách hàng, đánh giá được tiềm năng của khách hàng từ đó có thể triển khai được các phương án kinh doanh, vào ngày 24-25/03/2018 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo "KỶ NĂNG ĐÀM PHÁN - BÁN HÀNG" cho CBCNV Công ty các chi nhánh. Cùng với sự giảng dạy tâm huyết và chuyên sâu của Giảng viên và sự nhiệt tình ham học hỏi của các CBCNV Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung, khóa học đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc thành công. Sau đây là một số hình ảnh về khóa học:

Đại diện Công ty Bia Sài Gòn phát biểu:

Một số hình ảnh lớp học:

Các học viên thảo luận và bài tập thực hành: