LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

    Để triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được tầm nhìn trong dài hạn theo sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã xác định, cần được cụ thể hóa những chương trình, dự án và kế hoạch hành động cho từng thời kỳ trung, ngắn hạn. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều doanh nghiệp các nhà lãnh đạo các cấp còn lúng túng trong việc xây dựng, trình bày và thực hiện kế hoạch. Hạn chế này đe dọa đến việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

    - Học viên là các nhà quản trị doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

    Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình. Mục tiêu cụ thể như sau:

   - Nắm được khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó giúp người học thiết kế và/hoặc điều chỉnh hệ thống quản lý, cũng như thực hiện các công tác lập và trình bày kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

   - Xây dựng được các thông số giả định phục vụ cho thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở góc độ định tính và định lượng.

   - Xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau ứng với các kịch bản thay đổi các giả định từ môi trường kinh doanh và yếu tố nội tại của doanh nghiệp (phân tích rủi ro kinh doanh).

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

   - Trong từng buổi học, các giảng viên sẽ đặt vấn đề và thảo luận với các học viên nhằm khái quát khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh.

   - Học viên sẽ được thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở các thông số được giả định sẵn, qua đó giúp học viện hiểu sâu hơn và rút ra bài học ứng dụng cho đơn vị mình.

   - Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ các giảng viên qua e-mail.

ĐĂNG KÝ: Xin vui lòng đăng ký với PMT Đà Nẵng, 74 Đỗ Quang – Tp. Đà Nẵng

                       Tel: 0511. 3827789 - Fax: 0511. 382775               

                       Email: pmt@pmt.edu.vn

  

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đề

Nội dung

Số buổi

01

Khung phân tích lập kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp khung phân tích lập kế hoạch kinh doanh từ các khía cạnh phân tích đến thiết lập thông số, xây dựng chỉ tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Nội dung:

-         Dự báo môi trường kinh doanh;

-         Phân tích yếu tố nội tại;

-         Thiết lập các thông số dự đoán;

-         Các chỉ tiêu kế hoạch định tính;

-         Các chỉ tiêu kế hoạch định lượng;

-         Rủi ro và kịch bản đối phó rủi ro;

-         Giải pháp thực hiện kế hoạch;

-         Tổ chức thực hiện kế hoạch.

 

0.5

 

02

Phương pháp thiết lập các thông số dự đoán xây dựng kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Xác định các thông số dự đoán được rút ra từ các phân tích môi trường kinh doanh (bên ngoài) và nội tại doanh nghiệp.

Nội dung:

-         Thiết lập các thông số môi trường kinh doanh:

+        Thông số thể chế kinh tế

+        Thông số kinh tế vĩ mô

+        Thông số kinh tế ngành

+        Thông số môi trường vi mô

+        Thông số chính sách tiền tệ, tỷ giá

+        Thông số chính sách tài khóa: thuế, phí, lệ phí.

 -         Thiết lập các thông số nội tại doanh nghiệp:

+        Sản lượng

+        Giá bán

+        Định phí hoạt động (khấu hao, thuê mặt bằng, chi phí quản lý, chi phí bán hàng cố định, duy tu bảo dưỡng, thiết bị phụ tùng, lãi vay đầu tư, các loại thuế/phí cố định).

+        Biến phí hoạt động (nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực, nhân công, lãi vay vốn lưu động).

+        Tài sản

+        Nguồn nhân lực

+        Cơ cấu tổ chức

+        Hệ thống quản lý: các quy chế, quy trình, quy định trong các hoạt động thuộc các cấp của đơn vị.

+        Các dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư.

+        Nhận diện các lãng phí hiện tại.

 

1

03

Thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh định tính và định lượng.

Nội dung:

-         Các chỉ tiêu định tính:

+        Sự hài lòng khách hàng

+        Học hỏi, cải tiến

+        Quản trị nội bộ

-         Các chỉ tiêu định lượng:

+        Doanh thu

+        Lợi nhuận

+        Các tỷ suất lợi nhuận

+        Các tỷ suất đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản

+        Chỉ tiêu cắt giảm các chi phí ẩn

(Hướng dẫn thực hiện với Excel)

 

1.5

04

Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp các nguyên tắc và các khía cạnh cần đề cập trong thiết kế các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nội dung:

-         Mục tiêu đề xuất các giải pháp;

-         Nguyên tắc xây dựng giải pháp (5M + 5W);

-         Điều kiện của các mục tiêu (SMART);

-         Giải pháp đầu tư: dự án, mục tiêu, chi phí, nguồn vốn; đóng góp về doanh thu, lợi nhuận;

-         Giải pháp quản trị nội bộ: kiện toàn tổ chức; điều phối nguồn lực; phát triển nhân lực;

-         Giải pháp hệ thống quản lý: Thiết lập mới, cải tiến các quy chế, quy trình, quy định;

-         Giải pháp về khách hàng: marketing, hệ thông phân phối, chăm sóc khách hàng;

-         Giải pháp thiết lập mạng lưới kinh doanh: đầu tư; cung ứng; bán hàng;

-         Các giải pháp chung khác.

 

1

05

Phân tích rủi ro và kịch bản đối phó rủi ro

Mục tiêu: Dự báo, phân tích sự thay đổi các thông số dự đoán nhằm đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kịch bản đối phó với các rủi ro.

Nội dung:

-         Phân tích định tính rủi ro: dự báo; giải pháp ngăn ngừa và giảm thiệt hại; các kịch bản biến thách thức thành cơ hội;

-         Phân tích định lượng rủi ro: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích mô phỏng.

 

1

06

Trình bày kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp cho người học kỹ năng cần thiết để viết và trình bày báo cáo kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Nội dung:

-         Viết báo cáo kế hoạch kinh doanh: Cấu trúc của báo cáo; kỹ năng viết báo cáo phân tích, thiết lập bảng biểu, các điểm nhấn trong báo cáo;

-         Thuyết trình: các kỹ năng thiết kế slides; cách thức trình bày, bảo vệ, tiếp thu các ý kiến phản biện;

-         Hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sau bảo vệ.

 

1

 

Tổng số buổi

6

Ts. HÀ TUẤN ANH

CEO tập đoàn Công ty Australia QMS Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng viên cao học ĐH Drenthe (Hà Lan), Giảng viên Trường ĐH Curtin (Úc).

 

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan

 • Nguyên Tồng Thư ký – Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam “VCCI”
 • Chuyên gia (không chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)
 • Chuyên gia tư vấn (chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)

 

TIẾN SĨ CAO HÀO THI

 • Tiến sĩ về Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan)
 • Chuyên gia giảng dạy Quản lý dự án, Kinh tế lượng ứng dụng; Các phương pháp định lượng.
 • Giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
 • Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào Tạo Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU)

 

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ

 • Chủ tịch, CEO NDV Project Management Service Inc, Canada.
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các chương trình quản lý dự án trong nước và quốc tế
 • Giáo sư, giảng viên Đại học Concordia, Nontreal, Canada.
 • Tư vấn quản lý dự án cho Cơ quan Hàng không Canada trong khuôn khổ dự án xây dựng trạm vũ trụ ISS
 • Tư vấn quản lý dự án cho SNC-Lavalin trong dự án xây dựng Đập Tam Hiệp tại Trung Quốc
 • Thành viên lâu năm tại Hiệp hội kỹ sư công chánh tại Hoa Kỳ (ASCE) và tại Canada (CSCE)

 

TIẾN SĨ PHẠM PHI YÊN

 • Giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Trưởng khoa QTKD trường CĐ Kinh tế – Công nghệ Tp. HCM
 • Chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp

 

 

TIẾN SĨ TẠ THỊ MỸ LINH

 • Tổng giám đốc công ty SGN Logistics Vietnam,
 • Giảng viên ĐH Kinh tế Tp.HCM

 

THẠC SĨ NGUYỄN KIÊN TRÌ

 • Trưởng ban Thương hiệu marketing CLB Doanh Nhân Sài Gòn.
 • Giám Đốc khu vực BNI Việt Nam.
 • Sales – Marketing manager Saigontourist – khối nhà hàng khách sạn Liberty –  Metropole
 • CEO – Tổng Giám Đốc các công ty: FutureOne; D’casso – Kính Đình Quốc; NBLed tập đoàn thép NB; The Pathfinder

 

THẠC SĨ PHẠM QUANG THÙY

 • Giảng viên trường Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
 • Nguyên Phó Giám đốc điều hành Constrexim Woodtech
 • Giám đốc Chất lượng công ty Furniture Global Joint Venture
 • Nguyên Phó Giám đốc Hành chánh – Nhân sự Trần Đức Group
 • Nguyên Trưởng Phòng Hành chánh – Nhân sự công ty Tanaka

 

TIẾN SĨ TRẦN HUỲNH THANH NGHỊ

 • Trưởng Bộ môn Luật kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Chuyên gia tư vấn pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại ViệtNam

 

Thạc sĩ Phan Khắc Thành

KINH NGHIỆM

 • Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Scavi – Pháp
 • Giám đốc điều hành Công ty NGR Vina
 • Quản lý và điều hành Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.

 

 

Thạc sĩ LÊ VIỆT HƯNG

 • Trưởng Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa QTKD trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.
 • Phó Tổng giám đốc Công ty DV-BV TÂN THÀNH LONG
 • Phó chủ tịch HĐQT Trung tâm Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào-Campuchia

 

 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Nơi công tác: Trưởng khoa Tài Chính – ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Ngọc Dương
Học vị: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Roch Ville, Mỹ.
KINH NGHIỆM

 • Nguyên là Tổng Giám Đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng
 • Nguyên phó tổng Giám đốc Công ty BĐS Phương Trang (Futareal)
 • Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Five Star
 • Giảng viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM
 • Cố vấn cấp cao cho Tập Đoàn Becamex Bình Dương

 

Tiến Sĩ Vũ Thị Phượng

 • Đại học Tổng Hợp Lômônôxôp, Matxcơva, CHLB NGA.
 • Giảng viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM,
 • Chuyên gia Tâm lý quản trị hàng đầu tại Việt Nam
 • Chuyên gia giảng dạy kỹ năng đàm phán, giao tiếp, bán hàng, thu hồi công nợ …. cho hàng trăm Doanh nghiệp

  

TIẾN SĨ LƯU TRƯỜNG VĂN

 • Trưởng khoa, Khoa Xây dựng & Điện trường ĐH Mở Tp. HCM
 • Giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
 • Chuyên gia giảng dạy về Quản lý dự án, Thẩm định dự án, Xây dựng

 

PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ LÊ THANH HÀ

 • Nguyên Trưởng khoa QTKD trường ĐHKT Tp. HCM.
 • Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lao Động – Xã Hội
 • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Cty cổ phần Quang Tiến
 • Chủ nhiệm chương trình “Đào tạo 1.000 Giám đốc tại Tp HCM”
 • Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.

 

Tiến sĩ LÊ TẤN PHƯỚC.
KINH NGHIỆM

 • Giảng Viên Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Ngôi Sao Xanh.

 

NGUYỄN HOÀNG BẢO
Học vị: Tiến sĩ kinh tế học, Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản
KINH NGHIỆM

 • Đại học OSAKA, Nhật Bản.
 • Giáo sư thỉnh giảng Đại học OSAKA, Nhật Bản
 • Trưởng khoa Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

  

TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN NGÃI

 • Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông lâm TPHCM
 • Giảng viên chương trình thạc sĩ cho các trường : ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; ĐH Ngân hàng Tp. HCM; ĐH Mở Tp. HCM; ĐH Victoria của Wellington; ĐH Massey , New Zealand; ĐH Tôn Đức Thắng, …

 

TIẾN SĨ LÊ ĐỖ DUY ÂN

 • Tiến sĩ QTKD: Đại học quốc gia Singapore (NUS)
 • Tổng Giám đốc Nhãn hiệu Mỹ phẩmNIVEA
 • Nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam
 • Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd.
 • Giám đốc Đào tạo HDBank

  

TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO

 • Trưởng khoa tâm lý ĐH Sài Gòn
 • Cố vấn nhà Văn hóa Thanh niên Tp. HCM, Nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa phụ nữ…
 • Cố vấn nhiều chương trình truyền hình: HTV7, Cùng con trưởng thành, Sức sống mới…

 

THẠC SĨ, NCS. ĐINH TIÊN MINH

 • Giảng viên Khoa Thương Mại – Du Lịch, Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM
 • Giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing toàn Việt Nam, VPĐD Cty Legrand – Cộng Hòa Pháp tại TP. HCM
 • Chuyên gia giảng dạy về Marketing, Bán hàng cho các Doanh nghiệp

 

TIẾN SĨ THÁI TRÍ DŨNG

 • Đại học tổng hợp Saint – Peterburg, Cộng Hòa Liên Bang Nga.
 • Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Chuyên gia huấn luyện cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương
KINH NGHIỆM

 • Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
 • Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
 • Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
 • Giám đốc điều hành Công ty SamQua

 

MBA. VŨ QUỐC CHINH

Tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Paris XII Val de Marne, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu, giảng viên marketing, branding và selling skills Khoa Thương Mại Du LỊch Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Thầy có hơn 20 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu lớn. Là thành viên hội đồng tư vấn Chương trình 20 thương hiệu hạt giống của TP.HCM. 

 

MBA. NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT

Hiện là Chủ tịch và CEO - Global Elite Consulting Corporation (Công ty Tư Vấn Chiến Lược và Quản Trị Tinh Hoa Toàn Cầu).

Thầy từng nắm giữ những chức vụ quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Prudential, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, Tradewind Asia, Heinz, v.v.

 

MBA. HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Thạc Sỹ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
Nghiên cứu sinh tiến sỹ về Marketing và quản trị kinh doanh. 
Giám đốc tư vấn cao cấp GIBC
Nguyên COO, VietnamMarcom

 

 Thạc Sĩ Đinh Tiến Dũng

Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên giám đốc kinh doanh Công ty Dentsply VN, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Sanofi-Synthelabo VN.

Thạc sĩ, NCS. Nguyễn Trường Sơn

Q. Trưởng khoa QTKD, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sunderland, nguyên Phó giám đốc Công ty Rinnai Việt Nam, CEO Công ty Tầm Nhìn Tuyên Phong, nhiều năm làm Quản lý cho các Công ty Sieemens, Công ty Mitsubishi Việt Nam.

 

MBA. NGuyễn Thanh Bình

Giám đốc Nhà máy Toray Việt Nam, Giảng viên Business Edge.

 

MBA. Hoàng Minh Nghiệp

Giám đốc tư vấn sản xuất, Công ty tư vấn DBSC, Giảng viên Business Edge.

 

MBA. NGuyễn Anh Ngọc

Thành viên Hội đồng khoa học Tp. HCM, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp. HCM, nguyên trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

 

MBA. Trương Minh Hạnh

Trưởng phòng đào tạo và phát triển (Training and development Manager) Công ty đa quốc gia Mỹ tại

MBA, CPA. Nguyễn Công Hiệp

Kế toán trưởng, Kiểm toán viên, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành cho các công ty: Công ty HuaHeong (Singapore), Công ty kiểm toán MAAC, Công ty kiểm toán Sài Gòn, Công ty CP Long Hậu (công ty niêm yết trên Hose), Công ty CP Bourbon An Hòa, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng hạ tầng Hòa Bình (có cổ đông là đối tác của Nhật JescoHolding).

Thành viên HĐQT - Thành Viên Ban kiểm soát các công ty: Công ty CP ĐTXD Hạ tầng Hòa Bình (HBI), Công ty CP SX Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức (VDF), Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Công ty CP Bourbon An Hòa (BAC), Công ty CP 3D, Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia định (GDI).

 

Tiến Sĩ Nguyễn Quyết Chiến

Có rất nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận các vị trí quản trị và điều hành quan trọng trong các Tổng Công ty lớn của Việt Nam như: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Trưởng Ban Chứng khoán của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP.HCM đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoáng TP.HCM, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Khu Công Nghệ cao Sài Gòn.

 

TS. Lê Văn Bảy

Nguyên giảng viên Trường Đai học Ngoại thương, Giám đốc Công ty XNK Thăng Long, Trưởng phòng kế hoạch thị trường công ty XNK Artexport sài gòn, Trưởng phòng công ty Muler & Partner Logistics (CHLB Đức).

 

Chuyên gia Huỳnh Trọng Chiến

PTGĐ Công ty CP SX TM DV Siêu Liên Kết; Giám đốc kinh doanh toàn quốc Công ty TNHH Vietceramics; Nguyên Giám đốc kinh doanh khu vực Công ty Johnson & Johnson Việt Nam; Nguyên Giám đốc phân phối khu vực Công ty Colagate Palmolive Việt Nam; Chuyên viên huấn luyện kinh doanh cao cấp Công ty TNHH Nestte Việt Nam; Giám đốc huấn luyện kinh doanh Công ty TNHH KAO Việt Nam.

 

MBA. Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc nhân sự Entertainment Việt Nam Corp; Giám đốc nhân sự Nghia Nippers Corp; Giám đốc nhân sự Công ty CP khử trùng Việt Nam; Giảng viên Business Edge.

 

MBA. Phạm Văn Chính

Giám đốc nhân sự - truyền thông Tập đoàn United Pharma; Nguyên Giám đốc Nhân sự Phillip VN; Giám đốc Nhân sự SamSung Việt Nam; Giám đốc Nhân sự Công ty CP giấy Sài Gòn.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Thứ 6, thứ 7 & chủ nhật 2.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ và tea break
Thời lượng: Trong 03 ngày (06 buổi)
Giờ học: Sáng từ 8h00 - 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG