Khóa đào tạo “XÂY DỰNG VÀ THỰC HÀNH TRẢ LƯƠNG TIÊN TIẾN THEO 3P - KPI” tại Đà Nẵng 24-26/03/2021

Hệ thống lương 3P: Position (Vị trí công việc), Person (Năng lực) và Performance (Hiệu quả công việc), là công cụ quản lý lương thưởng của doanh nghiệp. Chuyên đề giúp bạn xây dựng được cơ cấu lương thưởng công bằng, cạnh tranh và động viên những tài năng gắn kết với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả làm việc. Hệ thống tiền lương – tiền thưởng – phúc lợi áp dụng tại doanh nghiệp là một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Ngày nay, khi xu hướng thị trường phát triển mạnh như vũ bão và sự cạnh tranh trở nên khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải linh hoạt để đưa ra những chính sách tiền lương hấp dẫn thu hút được nhiều nhân tài phục vụ cho nhu cầu của chính họ…Vậy, làm thế nào để có thể tự xây dựng được những chính sách tiền lương linh độnghấp dẫn và phù hợp với doanh nghiệp? Đây chính là những bài toán khó những câu hỏi chưa có lời giải đáp cho nhiều nhà làm công tác quản lý nhân sự. Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT trân trọng giới thiệu chương trình đào tạo “XÂY DỰNG VÀ THỰC HÀNH TRẢ LƯƠNG TIÊN TIẾN THEO 3P - KPI

  • Đối tượng học:
  • Lãnh đạo, Trưởng phó phòng Hành chánh - Nhân sự, Nhân viên kế toán tiền lương, Quản đốc, Trưởng/phó phòng liên quan.
  • Mục tiêu khoá đào tạo:
  • Biết xây dựng các yếu tố đánh giá vị trí công việc bài bản và khoa học.
  • Biết xây dựng tiêu chuẩn năng lực từng vị trí..
  • Biết phương pháp đánh giá năng lực thực tế và đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên.
  • Biết hoạch định mục tiêu và xây dựng KPI theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART.
  • Học viên có khả năng xây dựng được hệ thống trả lương phù hợp với Luật BHXH và khả năng TÀI CHÍNH của Doanh nghiệp.

TT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

01

-  Lương 3P là gì ?

-  Tổng quan về phương pháp trả lương theo 3P

-  Lợi ích của phương pháp trả lương theo 3P

-  Trình tự các bước xây dựng trả lương theo vị trí công việc (P1):

+ Xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ (Công ty, Phòng ban)

+ Xây dựng mô tả công việc, định viên nhân sự.

+ Xây dựng yếu tố đánh giá vị trí công việc.

+ Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố.

+ Xác định điểm yếu tố.

+ Tính hệ số gốc.

+ Đánh giá vị trí công việc.

+ Tổng hợp điểm giá trị của mỗi vị trí.

+ Bảng lương theo vị trí công việc.

  • Thực hành xây dựng và đánh giá vị trí công việc.

02

02

Trình tự các bước xây dựng trả lương theo năng lực (P2):

+ Xây dựng tiêu chuẩn năng lực mong đợi cho từng vị trí.

+ Đánh giá năng lực thực tế của nhân viên.

+ Tổng hợp và tính lương năng lực.

+ Trả lương theo năng lực.

  • Thực hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực, đánh giá năng lực, tính lương năng lực

02

03

Trình tự xây dựng phương pháp trả lương, trả thưởng, … theo hiệu quả công việc (P3):

+ Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu.

+ Kỹ năng hoạch định mục tiêu và xây dựng KPI của Côngty – Phòng Ban – Cá nhân theo mô hình BSC và nguyen tắc SMART.

+ Quy trình xây dựng mục tiêu.

+ Biểu mẫu xây dựng mục tiêu.

+ Thực hành xây dựng KPI.

+ Quy trình đánh giá thành tích nhân viên.

+ Biểu mẫu đánh giá thành tích nhân viên.

+ Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá.

+ Thực hành đánh giá thành tích nhân viên.

+  Kỹ năng liên kết chính sách từ thành tích nhân viên.

+ Trao đổi kinh nghiệm  để áp dụng tại doanh nghiệp

02

 

Tổng cộng

06  buổi

                   

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08h00 ngày 24/03/2021 tại Tp. Đà Nẵng Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 3.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 06 buổi
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG