KHÓA ĐÀO TẠO "QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP" tại TP. Đà Nẵng ngày 09-10/04/2021

Quản lý tốt chi phí có vai trò thiết yếu trong việc tạo ra lợi nhuận của Doanh nghiệp, đã có rất nhiều sai lầm trong việc quản lý chi phí không chính xác. Chi phí là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng, phản ánh tập trung kết quả hoạt động của Doanh nghiệp, là thước đo đánh giá tính khả thi của các chiến lược trong kinh doanh, đồng thời cũng phản ánh trình độ quản lý của công ty là cao hay thấp. Để làm được điều này, các nhà quản trị doanh nghiệp cần quản trị tốt chi phí từ việc tổng hợp, phân tích, đánh giá đến việc sử dụng các nguồn vốn, và đặc biệt là kiểm soát dòng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Hiểu được tầm quan trọng của công tác Quản trị và kiểm soát chi phí, TT đào tạo Doanh nhân PMT thông qua những nghiên cứu triển khai chương trình "Quản trị và kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp" với những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giàu tính ứng dụng của Giảng viên giảng dạy hàng đầu tại Việt Nam.

Mục tiêu khóa học nhằm trang bị:

 • Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
 • Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí
 • Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác
 • Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
 • Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận
 • Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế

STT

CHUYÊN ĐỀ

THỜI LƯỢNG (GIỜ)

MODULE 1: Tổng quan về Quản trị và kiểm soát chi phí

03

1

Những nội dung cơ bản về doanh thu

 

2

Những nội dung cơ bản về chi phí: Chi phí và phân loại chi phí

 

3

Tính tất yếu của việc kiểm soát chi phí

 

4

Vai trò của kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

 

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi phí

 

MODULE 2: Phân loại và kiểm soát các loại chi phí cụ thể

03

1

Quản lý và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

 

2

Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công

 

3

Quản lý chi phí sản xuất chung

 

4

Quản lý chi phí quản lý

 

MODULE 3 Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

04

1

Quản lý và kiểm soát chi phí vật tư trực tiếp

 

2

Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

 

3

Quản lý và kiểm soát chi phí phục vụ sản xuất

 

4

Quản lý và kiểm soát chi phí ngoài sản xuất

 

5

Quản lý và kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6

Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất khác

 

MODULE 4: Phân tích kết quả hoạt động thông qua các báo cáo

01

1

Báo cáo tài chính

 

2

Báo cáo kế hoạch sản xuất

 

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIÊP

01

TỔNG CỘNG

12

 TS. Diệp Gia Hoàng  

 • Nguyên TGĐ Tapioca Group  
 • Nguyên TGĐ Rong Viet Group
 • Phó TGĐ Saigon Center Holding
 •  Chuyên gia Tư vấn và đào tạo doanh nghiệp
 • Giảng dạy tại Trường ĐH UBIS (Thụy Sĩ), Trường ĐH Saint Peterburg (Nga)                                                           

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08h00 ngày 09-10/04/2021 tại Tp. Đà Nẵng, Thứ 7 và Chủ nhật 2.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG