Lập kế hoạch ngân sách là một hoạt động quan trọng của hầu hết những nhà quản trị doanh nghiệp. Đây là quá trình tính toán ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lập kế hoạch ngân sách  giúp doanh nghiệp đi đúng hướng phát triển và tránh trường hợp chi tiêu quá mức. Lập ngân sách định hướng cho doanh nghiệp kinh doanh trong tương lai, ngân sách không cản trở doanh nghiệp thực hiện những điều muốn và cần làm. Ngân sách giúp cho doanh nghiệp biết rõ những nguồn lực hiện có và từ đó tìm cách sử dụng các nguồn lực này hiệu quả.

Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp như thế nào là câu hỏi của không ít nhà quản trị. Đặc biệt, trong thời đại kinh tế có nhiều biến đổi, nhất là sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra, các doanh nghiệp càng phải thận trọng hơn trong việc ra quyết định nhằm đảm bảo sự tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro. Hơn bao giờ hết, quá trình lập kế hoạch, dự báo ngân sách cần phải được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp.

Để trả lời cho câu hỏi của nhà quản trị, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu  Khóa học ‘LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP” với sự giảng dạy của chuyên gia kinh tế TS. Diệp Gia Hoàng. Chương trình sẽ mang đến những kiến thức và kỹ năng hữu ích cho học viên.