Khóa đào tạo "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN-TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ"

Đối tượng học viên

 • Lãnh đạo, Quản lý
 • Phòng/Ban bộ phận nhân sự. và Tuyển dụng

Phương châm và phương pháp:

Trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, nỗ lực của học viên sẽ đóng vai trò quyết định, giảng viên là những người hướng dẫn

Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết, gợi ý thảo luận và thực hành những tình huống nhỏ tại lớp.

Mục tiêu:

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn tuyển dụng
 • Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Biết cách thực hiện các cuộc phỏng vấn & đánh giá ứng viên khoa học và khách quan;
 • Cải thiện các kỹ năng bổ trợ cần thiết và biết cách làm chủ cả tiến trình phỏng vấn- tuyển dụng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

Phần I. Nhận thức nền tảng về phỏng vấn tuyển dụng

 • Tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực trạng & các loại hình phỏng vấn tuyển dụng hiện đại;
 • Tiến trình phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại;
 • Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự và các Bộ phận khác trong phỏng vấn tuyển dụng;
 • Quan điểm tuyển dụng của công ty.

Phần II. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng

 • Mục tiêu và kế hoạch của cuộc phỏng vấn ứng viên;
 • Cấu trúc của một cuộc phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp;
 • Các yếu tố ảnh hưởng & mấu chốt cần lưu tâm để đảm bảo cuộc phỏng vấn thành công;
 • Thực tế và những sai lầm trong công tác chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn.

Phần III. Phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả

 • “Cảm tính” trong phỏng vấn & những sai lầm cần tránh
 • Phương pháp xây dựng các câu hỏi phỏng vấn ứng viên
  • Phương pháp xây dựng yêu cầu năng lực của vị trí tuyển dụng;
  • Nguyên tắc xây dựng câu hỏi phỏng vấn từ yêu cầu năng lực của vị trí;
  • Tìm hiểu về một số mẫu câu hỏi đánh giá một số yêu cầu năng lực phổ biến;
  • Thực hành xây dựng câu hỏi phỏng vấn.
 • Thực hiện việc phỏng vấn ứng viên bằng các câu hỏi
  • Mở đầu cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Cách đặt câu hỏi dẫn dắt “Lead Questions”;
  • Cách đặt câu hỏi chi tiết “Follow-up Questions”;
  • Dẫn dắt ứng viên & chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo;
  • Kết thúc cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Ngôn ngữ & cử chỉ trong quá trình thực hiện phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành việc phỏng vấn ứng viên.
 • Thương lượng tiền lương và đãi ngộ
  • Nguyên tắc thương lượng lương và đãi ngộ;
  • Các yếu tố ảnh hưởng lương và đãi ngộ
  • Thảo luận & thực hành.
 • Ra quyết định tuyển dụng
  • Phân tích dữ liệu, đánh giá - so sánh kết quả sau phỏng vấn;
  • Phản hồi kết quả đánh giá ứng viên tham gia phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành.

Phần IV. Kỹ năng bổ trợ quan trọng trong phỏng vấn

 • Kỹ năng giao tiếp & trình bày trong phỏng vấn;
 • Kỹ năng lắng nghe & ghi chép trong phỏng vấn;
 • Xử lý những tình huống khó khăn trong phỏng vấn.

Phần V. Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn tuyển dụng

 • Những điều nên tránh trong quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên;
 • Những vấn đề nên và không nên hỏi trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực tế cần lưu tâm trong việc đồng hành cùng ứng viên trong giai đoạn thử việc.

MBA. Nguyễn Duy Kha - Giám đốc kinh doanh IC Pharma, Giám đốc chi nhánh American Standard,  Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

Hoặc MBA. Đào Hoài Bắc -  Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng lúc 8h00 ngày 06/7/2019 Khóa học trong 02 ngày (ngày 06-07/7/2019 ), 2.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG