KHÓA ĐÀO TẠO " HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC"

 Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:

                             

HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

-o0o-

 • Đối tượng học viên

  • Lãnh đạo, Quản lý
  • Phòng/Ban bộ phận Tổ chức-Nhân sự
 • Mục tiêu:

  Sau khóa học này, học viên có thể:

  • Hiểu hoạch định chiến lược nguồn nhân lực là gì?
  • Hiểu được phạm vi quản lý, quy trình, tiêu chuẩn và phân công công việc
  • Phân tích được thực trạng nguồn nhân lực
  • Dư báo được tăng giảm nguồn nhân lực
  • Cải thiện các kỹ năng bổ trợ cần thiết và biết cách làm chủ cả tiến trình phỏng vấn tuyển dụng.
  • Theo dõi, đánh giá năng lực và khen thưởng
  • Nắm được các học thuyết tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Phương châm và phương pháp:

  Trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, nỗ lực của học viên sẽ đóng vai trò quyết định, giảng viên là những người hướng dẫn

  Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết, gợi ý thảo luận và thực hành những tình huống nhỏ tại lớp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I/ Tổng quan về lịch sử phát  triển của thế giới

II/ Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực là gì?

III/ Các bước hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

 • Dự báo tình hình kinh tế để xác định nhu cầu nguồn nhân lực
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Phạm vi quản lý, quy trình, tiêu chuẩn và phân công công việc

-  Xác định phạm vi hoạt động và các quy trình nghiệp vụ

- Tại sao phải xây dựng quy trình làm việc

- Xác định khối lượng công việc của bộ phận

- Xác đinh số lượng CBCNV cần/ tính cách và năng lực

- Phân công công việc

 • Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

-  Nguồn lao động gián tiếp, trực tiếp

- Định hướng phát triển nội lực

- Tiêu chuẩn nguồn nhân lực trong tương lai

 • Kế hoạch tăng giảm nguồn nhân lực
 • Dự báo tăng/giảm nguồn nhân lực

-  Giảm, tăng ở đâu? Bộ phận Phòng/Ban nào?

- Vì sao giảm/tăng. Tác động thế nào đến công ty?

 • Phỏng vấn tuyển dụng
 • Đào tạo và phân công công việc
 • Theo dõi, đánh giá năng lực và khen thưởng

-  Tiêu chí đánh giá năng lực : Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá

- Phương pháp đánh giá

- Các sai lầm thường gặp khi đánh giá

- Khen thưởng/tôn vinh

 • Tạo động lực làm việc

-  Các học thuyết tạo động lực: A. Maslow, Herzberg, Motivation, Hygience factors,

- Ý nghĩa của thuyết hai nhân tốGiảng viên: MBA. Phan Khắc Thành – Giám đốc Công ty tư vấn quản lý Bắc Á, nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Scavi – Pháp,  Giám đốc Trung tâm VRDC – Nike Việt Nam,

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khóa học trong 02 ngày (ngày 27-28/4/2019 ), TẠI TP.PLEIKU - GIA LAI Bắt đầu lúc 8h00 ngày27/04/2019, học vào Thứ 7 và chủ nhật 2.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 02 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG