CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

  Quản lý con người là quản lý cả về cảm xúc, tâm lý và nhận thức của họ. Người quản lý, ngoài những kỹ năng chuyên môn, còn phải biết đắc nhân tâm để hiểu được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người lao động. Làm thế nào để quản lý một tập thể với tính cách và tâm lý khác nhau, kích thích họ làm việc hướng đến lợi ích của doanh nghiệp? Nhằm góp phần cùng quý doanh nghiệp giải đáp các vấn đề khó khăn trên, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu chương trình đào tạo:                            

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ– CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER (CHRO), Khóa 3

 • Đối tượng:

Lãnh đạo, Giám đốc nhân sự hoặc trưởng/ phó phòng Tổ chức, nhân sự trong các Doanh nghiệp.

Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tiền lương và quản lý lao động.

Cán bộ được đề bạt lên làm Giám đốc / Trưởng, phó phòng nhân sự.

 • Mục tiêu:

Các phương pháp tuyển dụng, lựa chọn nhân viên đạt hiệu quả cao

Xây dựng hệ thống đánh giá, tiền lương, tiền thưởng theo phương pháp lương tiên tiến 3P và  hỗ trợ thực hiện và theo dõi thành tích của nhân viên.

Hiểu được tâm lý của nhân viên, văn hóa doanh nghiệp thì người làm công tác quản trị nhân sự mới điều chỉnh được hành vi cá nhân, suy nghĩ, cảm xúc,... Bố trí đúng người, đúng việc, kích thích nhân viên làm việc hướng đến lợi ích Công ty.

Phương pháp thu hút, phát triển và giữ nhân viên tài năng

 • Phương pháp đào tạo:

Học viên là trung tâm – Lý thuyết là nền tảng - Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống trong quản trị nhân sự.

 • Thời lượng học: Khoá học 22 buổi, mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

                                 (Sáng từ 8h00-11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

 • Khai giảng: lúc 8h00 ngày 14/04/2018
 • Địa điểm: Hội trường khách sạn Trendy – 347 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng
 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Kết thúc khóa học những học viên đạt yêu cầu sẽ được PMT cấp chứng chỉ tốt nghiệp
 • Đăng ký: Xin vui lòng đăng ký với PMT Đà Nẵng, 74 Đỗ Quang – Tp. Đà Nẵng

                 Tel: 0236. 3827789  – Fax: 0236. 3827757

                  Email: pmt@pmt.edu.vn, Web: http://www.pmt.edu.vn

Kính chào trân trọng và cảm ơn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

CHUYÊN ĐỀ

Thời lượng

(Buổi)

 

1

Khai giảng

Chân dung CHRO và cơ cấu tổ chức bộ phận nhân sự

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
 • Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

 

01

2

Văn hóa doanh nghiệp

 • Khái quát về văn hóa doanh nghiệp  
 • Quy trình 10 bước Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Thực thi văn hóa doanh nghiệp và thay đổi văn hóa doanh nghiệp
 • Đo lường kết quả xây dựng văn hóa doanh nghiệp

02

3

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

 • Chiến lược nguồn nhân lực là gì? Vai trò của chiến lược hoạch định nguồn nhân lực.
 • Các yếu tố tác động đến chiến lược nguồn nhân lực
 • Các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược nguồn nhân lực
 • Quy trình hoạch định chiến lược; Quy trình hoạch định chiến lược nguốn nhân lực
 • Chiến lược công ty và chiến lược nguồn nhân lực:

ü  Các bước thực hiện hoạch định nguồn nhân lực

 • Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực
 • Đánh gía trình độ quản lý trong doanh nghiệp; Dự báo khả năng cung nhân lực
 • Cân đối cung-cầu nhân lực và giải pháp khắc phục
 • Kế hoạch hành động: Khi thừa nhân lực, Khi thiếu nhân lực

03

4

Tuyển dụng và lựa chọn ứng viên

 • Khái quát về tuyển dụng và lựa chọn.
 • Xác định nhu cầu và mục tiêu tuyển dụng;   Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Xác định phương pháp và nguồn tuyển dụng
 • Xác định địa điểm và thời gian tuyển dụng;  Tìm kiếm ứng viên
 • Kiểm tra;  Trắc nghiêm tâm lý;   Các kỹ năng phỏng vấn
 • Các phương pháp lựa chọn ứng viên;  Đánh giá quá trình tuyển dụng
 • Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn và tuyển dụng
 • Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập

03

5

Thiết kế và bố trí công việc

 • Thiết kế công việc – Cơ sở để bố trí đúng người, đúng việc.

ü  Tại sao thiết kế công việc là cơ sở để bố trí đúng người, đúng việc ?

ü  Thiết kế công việc và các mô hình tổ chức công ty.

 • Quy trình thiết kế công việc

ü  Lập quy trình công việc;  Lập bản mô tả công việc

ü  Lập tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho nhân viên.

 • Một số công cụ để tổ chức và bố trí công việc; Giới thiệu một số mô hình bố trí CV

02

6

Xây dựng và thực hành trả lương tiên tiến theo 3P - KPI

 • Lương 3P là gì?
 • Tổng quan về phương pháp trả lương theo 3P;  Lợi ích của trả lương 3P
 • Trình tự các bước xây dựng trả lương theo vị trí công việc (P1):

ü  Xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ (Công ty- Phòng, Ban)

ü  Xây dựng mô tả công việc, định viên nhân sự

ü  Xây dựng yếu tố đánh giá vị trí công việc

ü  Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố;  Xác định điểm yếu tố.  Tính hệ số gốc

ü  Đánh giá vị trí công việc;  Tổng hợp điểm giá trị của mỗi vị trí

ü  Bảng lương theo vị trí công việc

Thực hành xây dựng và đánh giá vị trí công việc

 • Trình tự các bước xây dựng trả lương theo theo năng lực (P2):

ü  Xây dựng tiêu chuẩn năng lực mong đợi cho từng vị trí

ü  Đánh giá năng lực thực tế của nhân viên

ü  Tổng hợp và tính lương năng lực;  Trả lương theo năng lực

Thực hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực, đánh giá năng lực, tính lương năng lực

 • Trình tự xây dựng phương pháp trả lương, thưởng … theo hiệu quả công việc (P3):

ü  Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu

ü  Kỹ năng hoạch định mục tiêu và xây dựng KPI của Công ty – Phòng Ban – Cá nhân theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART

ü  Quy trình xây dựng mục tiêu;  Biểu mẫu xây dựng mục tiêu

ü  Thực hành xây dựng KPI

ü  Quy trình và biểu mẫu đánh gía thành tích nhân viên

ü  Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá

ü  Thực hành đánh giá thành tích nhân viên

ü  Kỹ năng liên kết chính sách từ thành tích nhân viên

Trao đổi kinh nghiệm để áp dụng tại doanh nghiệp

04

7

Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

 • Vai trò của nguồn nhân lực đối với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Cách thức xác định: Ai là nhân viên giỏi ?
 • Cách thức tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên giỏi.
 • Sự cần thiết: thu hút, giữ và phát triển nhân viên tài năng.
 • Các phương pháp phát triển và giữ nhân viên tài năng.
 • Khái quát các chương trình giữ nhân viên tài năng và cách áp dụng vào thực tế.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nhân sự.
 • Kỹ năng và các chỉ số đánh giá tính hiệu quả của các chương trình đào tạo.

03

8

Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật việc làm - Vận dụng và phòng ngừa rủi ro pháp lý

 • Hợp đồng lao động

ü  Những quy định pháp luật về HĐLĐ;  Kỹ năng soạn thảo HĐLĐ

ü  Vận dụng pháp luật HĐLĐ phòng tránh rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

 • Công đoàn và thỏa ước lao động tập thể

ü  Vai trò và quyền hạn của Công đoàn trong quan hệ lao động

ü  Đối thoại tại nơi làm việc; Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể

 • Nội quy lao động, kỷ luật lao động

ü  Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

ü  Căn cứ áp dụng kỷ luật lao động;  Trình tự xử lý kỷ luật lao động

 • Giải quyết tranh chấp

ü  Tranh chấp lao động;  Phân loại, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp

 • Bảo hiểm xã hội

ü  Luật BHXH

ü  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH;  Trợ cấp cho người lao động

 • Việc làm

ü  Luật việc làm;  Bảo hiểm thất nghiệp

ü  Trợ cấp thất nghiệp;  Học nghề và hỗ trợ đào tạo nghề

 

Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

04

 

TỔNG CỘNG

22

(88 tiết)

 

MBA. Đào Hoài Bắc – Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFIH.

 

MBA. Trương Ngọc Mai Hương – Giám đốc Kinh doanh công ty Tân Bảo Long, Giám đốc điều hành Công ty SAMQUA, Thành viên hội tâm lý TP. HCM.

 

MBA. Trương Minh Hạnh - Trưởng phòng đào tạo phát triển Mead Johnson ò Bristol-Myers Squibb Company, nguyên chuyên viên huấn luyện cao cấp AIA Vietnam

Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc kênh truyền hình Let’sViet, Giám đốc thương mại Tập đoàn quốc tế truyền thông (IMC-Today), Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz.

 

TS. Đỗ Xuân Trường – Phó giám đốc Trung tâm dự báo và phát triển nguồn nhân lực – Đại học quốc gia Hà Nội

 

MBA. Đinh Tiến Dũng – Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên Giám đốc kinh doanh Cty Dentsply VN, Giám đốc chất lượng Công ty Sanofi-Synthelabo VN

 

MBA. Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc nhân sự Entertainment Việt Nam Corp, Giám đốc nhân sự Nghia Nippers Corp, Giám đốc nhân sự Công ty CP khử trùng Việt Nam.

Luật sư Huỳnh Kim Ngọc – Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM, Công ty Luật Hoàng Minh Quân

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
tại Tp. Đà Nẵng Thứ bảy, Chủ nhật 10.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break và chứng nhận Giảm 10% cho Đơn vị đáng ký 03 người trở lên
Thời lượng: Khoá học trong 22 buổi.
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG