CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

    Quản lý con người là quản lý cả về cảm xúc, tâm lý và nhận thức của họ. Người quản lý, ngoài những kỹ năng chuyên môn, còn phải biết đắc nhân tâm để hiểu được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người lao động. Làm thế nào để quản lý một tập thể với tính cách và tâm lý khác nhau, kích thích họ làm việc hướng đến lợi ích của doanh nghiệp? Nhằm góp phần cùng quý doanh nghiệp giải đáp các vấn đề khó khăn trên, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu chương trình đào tạo:                           

 GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER (CHRO)

Đối tượng:

 • + Khoá học được thiết kế dành cho Lãnh đạo, Giám đốc nhân sự hoặc trưởng/ phó phòng Tổ chức, nhân sự trong các Doanh nghiệp.
 • + Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tiền lương và quản lý lao động.
 • + Cán bộ được đề bạt lên làm Giám đốc / Trưởng, phó phòng nhân sự.

Mục tiêu:

 • + Các phương pháp tuyển dụng, lựa chọn nhân viên đạt hiệu quả cao
 • + Xây dựng hệ thống đánh giá, hỗ trợ thực hiện và theo dõi thành tích của nhân viên.
 • + Hiểu được tâm lý của nhân viên, văn hóa doanh nghiệp thì người làm công tác quản trị nhân sự mới điều chỉnh được hành vi cá nhân, suy nghĩ, cảm xúc,... Bố trí đúng người, đúng việc, kích thích nhân viên làm việc hướng đến lợi ích Công ty.
 • + Phương pháp thu hút, phát triển và giữ nhân viên tài năng

Phương pháp đào tạo Học viên là trung tâm – Lý thuyết là nền tảng - Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống trong quản trị nhân sự.

Thời lượng học : Khoá học trong 26 buổi, mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

                                 (Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

Học phí khóa học :  11.200.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break)

Chứng chỉ tốt nghiệp: Kết thúc khóa học những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT cấp.

Đăng ký: Xin vui lòng đăng ký với PMT Đà Nẵng, 74 Đỗ Quang – Tp. Đà Nẵng

               Tel: 0511. 3827789 – Fax: 0511. 3827757

                Email: pmt@pmt.edu.vn

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

CHUYÊN ĐỀ

Thời lượng

(Buổi)

 

1

Khai giảng

Chân dung CHRO và cơ cấu tổ chức bộ phận nhân sự

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
 • Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

 

01

2

Văn hóa doanh nghiệp

 • Khái quát về văn hóa doanh nghiệp  
 • Quy trình 10 bước Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Thực thi văn hóa doanh nghiệp và thay đổi văn hóa doanh nghiệp
 • Đo lường kết quả xây dựng văn hóa doanh nghiệp

02

3

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

 • Chiến lược nguồn nhân lực là gì? Vai trò của chiến lược hoạch định nguồn nhân lực.
 • Các yếu tố tác động đến chiến lược nguồn nhân lực
 • Các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược nguồn nhân lực
 • Quy trình hoạch định chiến lược; Quy trình hoạch định chiến lược nguốn nhân lực
 • Chiến lược công ty và chiến lược nguồn nhân lực:

ü  Các bước thực hiện hoạch định nguồn nhân lực

 • Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực
 • Đánh gía trình độ quản lý trong doanh nghiệp; Dự báo khả năng cung nhân lực
 • Cân đối cung-cầu nhân lực và giải pháp khắc phục
 • Kế hoạch hành động: Khi thừa nhân lực, Khi thiếu nhân lực

03

4

Tuyển dụng và lựa chọn ứng viên

 • Khái quát về tuyển dụng và lựa chọn.
 • Xác định nhu cầu và mục tiêu tuyển dụng;   Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Xác định phương pháp và nguồn tuyển dụng
 • Xác định địa điểm và thời gian tuyển dụng;  Tìm kiếm ứng viên
 • Kiểm tra;  Trắc nghiêm tâm lý;   Các kỹ năng phỏng vấn
 • Các phương pháp lựa chọn ứng viên;  Đánh giá quá trình tuyển dụng
 • Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn và tuyển dụng
 • Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập

03

5

Thiết kế và bố trí công việc

 • Thiết kế công việc – Cơ sở để bố trí đúng người, đúng việc.

ü  Tại sao thiết kế công việc là cơ sở để bố trí đúng người, đúng việc ?

ü  Thiết kế công việc và các mô hình tổ chức công ty.

 • Quy trình thiết kế công việc

ü  Lập quy trình công việc;  Lập bản mô tả công việc

ü  Lập tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho nhân viên.

 • Một số công cụ để tổ chức và bố trí công việc; Giới thiệu một số mô hình bố trí CV

02

6

Xây dựng và thực hành trả lương tiên tiến theo 3P - KPI

 • Lương 3P là gì?
 • Tổng quan về phương pháp trả lương theo 3P;  Lợi ích của trả lương 3P
 • Trình tự các bước xây dựng trả lương theo vị trí công việc (P1):

ü  Xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ (Công ty- Phòng, Ban)

ü  Xây dựng mô tả công việc, định viên nhân sự

ü  Xây dựng yếu tố đánh giá vị trí công việc

ü  Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố;  Xác định điểm yếu tố.  Tính hệ số gốc

ü  Đánh giá vị trí công việc;  Tổng hợp điểm giá trị của mỗi vị trí

ü  Bảng lương theo vị trí công việc

Thực hành xây dựng và đánh giá vị trí công việc

 • Trình tự các bước xây dựng trả lương theo theo năng lực (P2):

ü  Xây dựng tiêu chuẩn năng lực mong đợi cho từng vị trí

ü  Đánh giá năng lực thực tế của nhân viên

ü  Tổng hợp và tính lương năng lực;  Trả lương theo năng lực

Thực hành xây dựng tiêu chuẩn năng lực, đánh giá năng lực, tính lương năng lực

 • Trình tự xây dựng phương pháp trả lương, thưởng … theo hiệu quả công việc (P3):

ü  Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu

ü  Kỹ năng hoạch định mục tiêu và xây dựng KPI của Công ty – Phòng Ban – Cá nhân theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART

ü  Quy trình xây dựng mục tiêu;  Biểu mẫu xây dựng mục tiêu

ü  Thực hành xây dựng KPI

ü  Quy trình và biểu mẫu đánh gía thành tích nhân viên

ü  Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá

ü  Thực hành đánh giá thành tích nhân viên

ü  Kỹ năng liên kết chính sách từ thành tích nhân viên

Trao đổi kinh nghiệm để áp dụng tại doanh nghiệp

04

7

Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

 • Vai trò của nguồn nhân lực đối với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Cách thức xác định: Ai là nhân viên giỏi ?
 • Cách thức tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên giỏi.
 • Sự cần thiết: thu hút, giữ và phát triển nhân viên tài năng.
 • Các phương pháp phát triển và giữ nhân viên tài năng.
 • Khái quát các chương trình giữ nhân viên tài năng và cách áp dụng vào thực tế.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nhân sự.
 • Kỹ năng và các chỉ số đánh giá tính hiệu quả của các chương trình đào tạo.

03

8

Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật việc làm - Vận dụng và phòng ngừa rủi ro pháp lý

 • Hợp đồng lao động

ü  Những quy định pháp luật về HĐLĐ;  Kỹ năng soạn thảo HĐLĐ

ü  Vận dụng pháp luật HĐLĐ phòng tránh rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

 • Công đoàn và thỏa ước lao động tập thể

ü  Vai trò và quyền hạn của Công đoàn trong quan hệ lao động

ü  Đối thoại tại nơi làm việc; Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể

 • Nội quy lao động, kỷ luật lao động

ü  Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

ü  Căn cứ áp dụng kỷ luật lao động;  Trình tự xử lý kỷ luật lao động

 • Giải quyết tranh chấp

ü  Tranh chấp lao động;  Phân loại, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp

 • Bảo hiểm xã hội

ü  Luật BHXH

ü  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH;  Trợ cấp cho người lao động

 • Việc làm

ü  Luật việc làm;  Bảo hiểm thất nghiệp

ü  Trợ cấp thất nghiệp;  Học nghề và hỗ trợ đào tạo nghề

Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

04

 

TỔNG CỘNG

22

(88 tiết)

Ts. HÀ TUẤN ANH

CEO tập đoàn Công ty Australia QMS Châu Á – Thái Bình Dương, Giảng viên cao học ĐH Drenthe (Hà Lan), Giảng viên Trường ĐH Curtin (Úc).

 

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan

 • Nguyên Tồng Thư ký – Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam “VCCI”
 • Chuyên gia (không chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)
 • Chuyên gia tư vấn (chuyên trách) Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (PMRC)

 

TIẾN SĨ CAO HÀO THI

 • Tiến sĩ về Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan)
 • Chuyên gia giảng dạy Quản lý dự án, Kinh tế lượng ứng dụng; Các phương pháp định lượng.
 • Giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
 • Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào Tạo Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU)

 

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ

 • Chủ tịch, CEO NDV Project Management Service Inc, Canada.
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các chương trình quản lý dự án trong nước và quốc tế
 • Giáo sư, giảng viên Đại học Concordia, Nontreal, Canada.
 • Tư vấn quản lý dự án cho Cơ quan Hàng không Canada trong khuôn khổ dự án xây dựng trạm vũ trụ ISS
 • Tư vấn quản lý dự án cho SNC-Lavalin trong dự án xây dựng Đập Tam Hiệp tại Trung Quốc
 • Thành viên lâu năm tại Hiệp hội kỹ sư công chánh tại Hoa Kỳ (ASCE) và tại Canada (CSCE)

 

TIẾN SĨ PHẠM PHI YÊN

 • Giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Trưởng khoa QTKD trường CĐ Kinh tế – Công nghệ Tp. HCM
 • Chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp

 

 

TIẾN SĨ TẠ THỊ MỸ LINH

 • Tổng giám đốc công ty SGN Logistics Vietnam,
 • Giảng viên ĐH Kinh tế Tp.HCM

 

THẠC SĨ NGUYỄN KIÊN TRÌ

 • Trưởng ban Thương hiệu marketing CLB Doanh Nhân Sài Gòn.
 • Giám Đốc khu vực BNI Việt Nam.
 • Sales – Marketing manager Saigontourist – khối nhà hàng khách sạn Liberty –  Metropole
 • CEO – Tổng Giám Đốc các công ty: FutureOne; D’casso – Kính Đình Quốc; NBLed tập đoàn thép NB; The Pathfinder

 

THẠC SĨ PHẠM QUANG THÙY

 • Giảng viên trường Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
 • Nguyên Phó Giám đốc điều hành Constrexim Woodtech
 • Giám đốc Chất lượng công ty Furniture Global Joint Venture
 • Nguyên Phó Giám đốc Hành chánh – Nhân sự Trần Đức Group
 • Nguyên Trưởng Phòng Hành chánh – Nhân sự công ty Tanaka

 

TIẾN SĨ TRẦN HUỲNH THANH NGHỊ

 • Trưởng Bộ môn Luật kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Chuyên gia tư vấn pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại ViệtNam

 

Thạc sĩ Phan Khắc Thành

KINH NGHIỆM

 • Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Scavi – Pháp
 • Giám đốc điều hành Công ty NGR Vina
 • Quản lý và điều hành Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.

 

 

Thạc sĩ LÊ VIỆT HƯNG

 • Trưởng Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa QTKD trường ĐH Kinh tế Tp. HCM.
 • Phó Tổng giám đốc Công ty DV-BV TÂN THÀNH LONG
 • Phó chủ tịch HĐQT Trung tâm Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào-Campuchia

 

 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Nơi công tác: Trưởng khoa Tài Chính – ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Ngọc Dương
Học vị: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Roch Ville, Mỹ.
KINH NGHIỆM

 • Nguyên là Tổng Giám Đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng
 • Nguyên phó tổng Giám đốc Công ty BĐS Phương Trang (Futareal)
 • Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Five Star
 • Giảng viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM
 • Cố vấn cấp cao cho Tập Đoàn Becamex Bình Dương

 

Tiến Sĩ Vũ Thị Phượng

 • Đại học Tổng Hợp Lômônôxôp, Matxcơva, CHLB NGA.
 • Giảng viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM,
 • Chuyên gia Tâm lý quản trị hàng đầu tại Việt Nam
 • Chuyên gia giảng dạy kỹ năng đàm phán, giao tiếp, bán hàng, thu hồi công nợ …. cho hàng trăm Doanh nghiệp

  

TIẾN SĨ LƯU TRƯỜNG VĂN

 • Trưởng khoa, Khoa Xây dựng & Điện trường ĐH Mở Tp. HCM
 • Giảng viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
 • Chuyên gia giảng dạy về Quản lý dự án, Thẩm định dự án, Xây dựng

 

PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ LÊ THANH HÀ

 • Nguyên Trưởng khoa QTKD trường ĐHKT Tp. HCM.
 • Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lao Động – Xã Hội
 • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Cty cổ phần Quang Tiến
 • Chủ nhiệm chương trình “Đào tạo 1.000 Giám đốc tại Tp HCM”
 • Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.

 

Tiến sĩ LÊ TẤN PHƯỚC.
KINH NGHIỆM

 • Giảng Viên Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Ngôi Sao Xanh.

 

NGUYỄN HOÀNG BẢO
Học vị: Tiến sĩ kinh tế học, Đại học Công nghiệp Osaka, Nhật Bản
KINH NGHIỆM

 • Đại học OSAKA, Nhật Bản.
 • Giáo sư thỉnh giảng Đại học OSAKA, Nhật Bản
 • Trưởng khoa Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

  

TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN NGÃI

 • Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông lâm TPHCM
 • Giảng viên chương trình thạc sĩ cho các trường : ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; ĐH Ngân hàng Tp. HCM; ĐH Mở Tp. HCM; ĐH Victoria của Wellington; ĐH Massey , New Zealand; ĐH Tôn Đức Thắng, …

 

TIẾN SĨ LÊ ĐỖ DUY ÂN

 • Tiến sĩ QTKD: Đại học quốc gia Singapore (NUS)
 • Tổng Giám đốc Nhãn hiệu Mỹ phẩmNIVEA
 • Nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam
 • Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd.
 • Giám đốc Đào tạo HDBank

  

TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO

 • Trưởng khoa tâm lý ĐH Sài Gòn
 • Cố vấn nhà Văn hóa Thanh niên Tp. HCM, Nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa phụ nữ…
 • Cố vấn nhiều chương trình truyền hình: HTV7, Cùng con trưởng thành, Sức sống mới…

 

THẠC SĨ, NCS. ĐINH TIÊN MINH

 • Giảng viên Khoa Thương Mại – Du Lịch, Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM
 • Giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing toàn Việt Nam, VPĐD Cty Legrand – Cộng Hòa Pháp tại TP. HCM
 • Chuyên gia giảng dạy về Marketing, Bán hàng cho các Doanh nghiệp

 

TIẾN SĨ THÁI TRÍ DŨNG

 • Đại học tổng hợp Saint – Peterburg, Cộng Hòa Liên Bang Nga.
 • Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Chuyên gia huấn luyện cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương
KINH NGHIỆM

 • Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
 • Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
 • Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
 • Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
 • Giám đốc điều hành Công ty SamQua

 

MBA. VŨ QUỐC CHINH

Tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Paris XII Val de Marne, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu, giảng viên marketing, branding và selling skills Khoa Thương Mại Du LỊch Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Thầy có hơn 20 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu lớn. Là thành viên hội đồng tư vấn Chương trình 20 thương hiệu hạt giống của TP.HCM. 

 

MBA. NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT

Hiện là Chủ tịch và CEO - Global Elite Consulting Corporation (Công ty Tư Vấn Chiến Lược và Quản Trị Tinh Hoa Toàn Cầu).

Thầy từng nắm giữ những chức vụ quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Prudential, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, Tradewind Asia, Heinz, v.v.

 

MBA. HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Thạc Sỹ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
Nghiên cứu sinh tiến sỹ về Marketing và quản trị kinh doanh. 
Giám đốc tư vấn cao cấp GIBC
Nguyên COO, VietnamMarcom

 

 Thạc Sĩ Đinh Tiến Dũng

Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ATQM, nguyên giám đốc kinh doanh Công ty Dentsply VN, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Sanofi-Synthelabo VN.

Thạc sĩ, NCS. Nguyễn Trường Sơn

Q. Trưởng khoa QTKD, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sunderland, nguyên Phó giám đốc Công ty Rinnai Việt Nam, CEO Công ty Tầm Nhìn Tuyên Phong, nhiều năm làm Quản lý cho các Công ty Sieemens, Công ty Mitsubishi Việt Nam.

 

MBA. NGuyễn Thanh Bình

Giám đốc Nhà máy Toray Việt Nam, Giảng viên Business Edge.

 

MBA. Hoàng Minh Nghiệp

Giám đốc tư vấn sản xuất, Công ty tư vấn DBSC, Giảng viên Business Edge.

 

MBA. NGuyễn Anh Ngọc

Thành viên Hội đồng khoa học Tp. HCM, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp. HCM, nguyên trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

 

MBA. Trương Minh Hạnh

Trưởng phòng đào tạo và phát triển (Training and development Manager) Công ty đa quốc gia Mỹ tại

MBA, CPA. Nguyễn Công Hiệp

Kế toán trưởng, Kiểm toán viên, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành cho các công ty: Công ty HuaHeong (Singapore), Công ty kiểm toán MAAC, Công ty kiểm toán Sài Gòn, Công ty CP Long Hậu (công ty niêm yết trên Hose), Công ty CP Bourbon An Hòa, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng hạ tầng Hòa Bình (có cổ đông là đối tác của Nhật JescoHolding).

Thành viên HĐQT - Thành Viên Ban kiểm soát các công ty: Công ty CP ĐTXD Hạ tầng Hòa Bình (HBI), Công ty CP SX Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức (VDF), Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Công ty CP Bourbon An Hòa (BAC), Công ty CP 3D, Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia định (GDI).

 

Tiến Sĩ Nguyễn Quyết Chiến

Có rất nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận các vị trí quản trị và điều hành quan trọng trong các Tổng Công ty lớn của Việt Nam như: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Trưởng Ban Chứng khoán của Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TP.HCM đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoáng TP.HCM, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Khu Công Nghệ cao Sài Gòn.

 

TS. Lê Văn Bảy

Nguyên giảng viên Trường Đai học Ngoại thương, Giám đốc Công ty XNK Thăng Long, Trưởng phòng kế hoạch thị trường công ty XNK Artexport sài gòn, Trưởng phòng công ty Muler & Partner Logistics (CHLB Đức).

 

Chuyên gia Huỳnh Trọng Chiến

PTGĐ Công ty CP SX TM DV Siêu Liên Kết; Giám đốc kinh doanh toàn quốc Công ty TNHH Vietceramics; Nguyên Giám đốc kinh doanh khu vực Công ty Johnson & Johnson Việt Nam; Nguyên Giám đốc phân phối khu vực Công ty Colagate Palmolive Việt Nam; Chuyên viên huấn luyện kinh doanh cao cấp Công ty TNHH Nestte Việt Nam; Giám đốc huấn luyện kinh doanh Công ty TNHH KAO Việt Nam.

 

MBA. Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc nhân sự Entertainment Việt Nam Corp; Giám đốc nhân sự Nghia Nippers Corp; Giám đốc nhân sự Công ty CP khử trùng Việt Nam; Giảng viên Business Edge.

 

MBA. Phạm Văn Chính

Giám đốc nhân sự - truyền thông Tập đoàn United Pharma; Nguyên Giám đốc Nhân sự Phillip VN; Giám đốc Nhân sự SamSung Việt Nam; Giám đốc Nhân sự Công ty CP giấy Sài Gòn.

Diễn giả, Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let'sViet; Giám đốc thương mại Miền Bắc của Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông (IMC – TodayTV); Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội của Công ty Cát Tiên Sa Giám đốc Tiếp thị của TVPlus; Phó Tổng Giám Đốc StyleTV Giám Đốc Kinh doanh của YanTVPTGĐ Công ty Truyền thông VietBiz; PTGĐ của Công ty CPPT Bóng Đá VN (VFD) GĐKH Công ty Truyền thông VietBa Media.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
tại Đà Nẵng ( Khóa CHRO 04) Thứ bảy, Chủ nhật 11.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break và chứng nhận
Thời lượng: Khoá học trong 26 buổi, mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG