CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

   

Trước vận hội thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập và phát triển, trước sức ép về hiệu quả, hiệu suất, chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, … và đặc biệt CEO thời 4.0  thì không thể không đề cập đến vị trí vô cùng quan trọng “Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer – CEO”.

CEO là trung tâm của tổ chức của hoạt động và là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Hòa vào sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo :

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – Chief Executive Officer (CEO)

 • Đối tượng:

            - Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV, Ban Tổng giám đốc / Ban giám đốc), Các Trưởng/ Phó phòng; trưởng Phó bộ phận và một số chức vụ khác có liên quan đến công tác quản lý, điều hành DN.

            - Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp trong tương lai .

 • Mục tiêu:

           - Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một CEO chuyên nghiệp đối với Doanh nghiệp.

           - Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có, đồng thời hướng tới sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

           - Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy tình hoạt động kinh doanh.

           - Giúp các CEO hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường tầm nhìn tạo thêm động lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhâp.

          - Nắm được những kiến thức nền tảng trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh quản lý và điều hành khác nhau mà một CEO cần phải có.

 • Phương pháp đào tạo: Quá trình dạy và học là quá trình trao đổi kiến thức, rèn luyện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và trao đổi thông tin đa chiều. Học viên là trung tâm – Lý thuyết là nền tảng – Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống quản lý.
 • Thời lượng học: Khoá học trong 26 buổi, mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

                                       (Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

 • Học phí khóa học: 12.000.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break, chứng chỉ tốt nghiệp)

               (Giảm 10% học phí cho Đơn vị đăng ký 03 người trở lên)

 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Do Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT cấp.
 • Đăng ký: Xin vui lòng đăng ký với PMT Đà Nẵng, 74 Đỗ Quang – Tp. Đà Nẵng

                 Tel: 0236. 3827789  -    Fax: 0236. 3827757

                  Email: pmt@pmt.edu.vn                  Web: http://www.pmt.edu.vn

                          

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO

TT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG(Buổi)

01

Năng lực quản trị dành cho Lãnh đạo

 

+ Xây dựng nền tảng của người Lãnh đạo

            - Thay đổi cách tiếp cận:  Từ bên trong 

            - Mô thức Lãnh đạo: Lấy nguyên tắc làm trọng tâm;  03 cấp độ trưởng thành

            - Nhà Lãnh đạo cấp độ 5;   Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý

+ Xây dựng thương hiệu cá nhân

            -Nhà Lãnh đạo đáng tin cậy 

            - Đặc điểm của nhà Lãnh đạo theo nguyên tắc;  Tìm ra tiếng nói của bản thân

+ Tạo động lực làm việc cho nhân viên

            -Những thái độ thường thấy tại nơi làm việc;  Thay đổi mô thức về con người 

            - Khuyến khích mọi người tìm ra tiếng nói của mình

            - Có tư duy cùng thắng;  Lắng nghe và thấu hiểu;  Đồng tâm hợp lực

            - Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời dựa trên 12 nhân tố quản lý

     + Lập kế hoạch phát triên năng lực bản thân

            -Luôn là người chủ động;  Luôn bắt đầu từ mục tiêu đã xác định 

            - Luôn ưu tiên cho điều quan trọng nhất;  Bốn khía cạnh của việc tự rèn luyện bản thân

            - Lập kế hoạch trên một trang giấy (thực hành)

            - Xây dựng mô hình kinh doanh cá nhân (thực hành)

           - Xây dựng phương trình thành công (thực hành)

04

02

Hệ thống quản trị Công ty

 

+ Tổng quan về hệ thống quản trị công ty

            - Các khái niệm: Quản trị, Hệ thống, Hệ thống quản trị

            - Cơ chế hoạt động kiểm soát: Cơ chế theo chiều dọc và cơ chế theo chiều ngang

            - Mô hình xây dựng hệ thống quản tri công ty

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức – Phân công phân nhiệm

            - Sử dụng sơ đồ chức năng;

            -Hình thành cơ cấu tổ chức

            - Xây dựng quy chế hoạt động của các Phòng/Ban

            - Xây dựng hệ thống chức danh vị trí

            -Viết bản mô tả công việc cho các vị trí

+ Xây dựng hệ thống các quá trình

            - Quá trình và quy trình; 

             -Phân tích và thiết kế quy trình

            - Theo dõi và đo lường tính hiệu quả các quá trình

03

03

Quản trị Chiến lược

 

+ Khái niệm và các thuật ngữ thường dùng

+ Hệ thống  chiến lược trong doanh nghiệp:

            - Chiến lược Công ty:

·         Các chiến lược mang tính tăng trưởng;  Các chiến lược mang tính ổn định

·         Các chiến lược mang tính suy thoái

            -  Chiến lược kinh doanh/Chiến lược cạnh tranh

·          Chiến lược cạnh tranh theo hướng khác biệt hóa

·         Chiến lược cạnh tranh theo hướng chi phí thấp

·         Chiến lược cạnh tranh theo Delta Model

·         Chiến lược cạnh tranh Đại dương xanh

            -  Chiến lược cấp chức năng

+ Quy trình quản trị chiến lược

            - Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược

            - Các ma trận SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM     

 04

04

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

 

+ Xây dựng, phát triển và quản trị nguồn nhân lực để tái cấu trúc doanh nghiệp 4.0 thành công.

    - Nguồn nhân lực Việt Nam chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

        - Yêu cầu của Khách hàng trong cuộc cách mạng 4.0

        - Gánh nặng tái cấu trúc tổ chức để tồn tại và phát triển

        - Tìm hiếu quá trình xây dựng năng lực làm việc 4.0

        - Vài trò của người Lãnh đạo, Quản lý 4.0

        - CHRO thời 4.0: Cơ hội hay thách thức

        - Nhân sự trong tổ chức 4.0 cần những kỹ năng gì?

        - Lãnh đạo cần có kỹ năng quản trị nhân sự như thế nào? 

+  Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

          - Quan niệm về chiến lược;  Chiến lược nguồn nhân lực là gì?

          - Các yếu tố tác động đến chiến lược nguồn nhân lực 

          - Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược nguồn nhân lực

          - Quy trình hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

          - Mối quan hệ giữa chiên lược nguồn nhân lực  và chiến lược kinh doanh

          - Dự báo nhu cầu nhân sự

          - Phân tích SWOT tình hình nguồn nhân lực

          - Cân đối cung cầu nguồn nhân lực

          - Định mức lao động

          - Hoạch định nguồn nhân lực

 + Tuyển dụng nhân sự

          -Quy trình tuyển dụng;  Chính sách tuyển dụng

          -Tìm kiểm ứng viên;  Đánh giá ứng viên

          - Phỏng vấn tuyển chọn

             + Cách đặt câu hỏi; Nên làm gì khi phỏng vấn;  Trắc nghiệm;  Thẩm tra hồ sơ

             + Kết thúc phỏng vấn;  Hoàn tất quá trình tuyển dụng;  Hướng dẫn hội nhập

             + Đánh gía kết quả tuyển dụng;

 +  Cơ cấu tổ chức, bố trí và sử dụng nhân sự

         -Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu

         -Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị;  Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức

         - Các mô hình cơ cấu tổ chức thông dụng; Nội dung bố trí và sử dụng nhân sự.

         - Nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự

         - Tái cơ cấu doanh nghiệp là gì?  Tái cơ cấu nhân sự: Cân nhắc?

         - Quản trị nhân tài của doanh nghiệp

         - Môi trường thu hút – Đào tạo nhân tài

         - Tính cộng hưởng thành tích;  Lãnh đạo và quản trị nhân tài

         - Quản trị tri thức để đào tạo nhân tài

04

05

Quản trị Marketing – Quản trị thương hiệu

 

 + Quan trị Marketing

-          Vai trò của tiếp thị trong hoạt động của doanh nghiệp

Thảo luận

-          Marketing Mix 4P

(Sản phẩm  - Giá – Phân phối – xúc tiến)

-          Marketing 4P – 4C;  Marketing 5P;  Marketing 7P;  Mô hình quản trị Marketing 7P

-          Thảo luận

-          Marketing 4.0

-          Marketing trong doanh nghiệp và  tiến trình Marketing

-          Quy trình xây dựng kế hoạch Marketing (mẫu kế hoạch Marketing gợi ý)

-          Môi trường Marketing vĩ mô và vi mô

-          Phân tích SWOT – Bài tập.

-          Mục tiêu marketing  và công thức thiết lập mục tiêu

-          Chiến lược Marketing:

+  Chiến lược STP: phân khúc – Chọn thị trường mục tiêu  - Định vị SP, Dịch vụ,

+  Chiến lược cạnh tranh: Giá – Đặc tính sản phẩm – Phạm vi khúc thị trường- Kiểu đối đầu với đối thủ

+  Chiến lược Marketing Mix: Chiến lược sản phẩm – Chiến lược giá – Chiến lược Phân phối – Chiến lược Chiêu thị

-          Bài tập và Thảo luận

 + Quản  trị thương hiệu

-          Thương hiệu là gì? Các yếu tố cấu thành một thương hiệu

-          Thiết kế thương hiệu

-          Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu

-          Xây dựng bản sắc thương hiệu sản phẩm-Dịch vụ

-          Đặt  nhãn và thiết kế Logo sản phẩm

-          Xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu

-          Phát biểu định vị thương hiệu sản phẩm – Dịch vụ

-          Định vị thương hiệu-Sản phẩm

-          Quản trị sự phát triển bền vững cho thương hiệu

-          Lựa chọn ngành hàng kinh doanh – Chiến lược phát triển/mở rộng cơ cấu sản phẩm kinh doanh

-          Mục tiêu và các giải pháp marketing Mix cho một thương hiệu sản phẩm

04

06

Cách Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính

 

 + Diễn giải các báo cáo tài chính   (*)

-          Hoạt động doanh nghiệp và báo cáo tài chính

-          Đặc điểm và những hạn chế của báo cáo tài chính khi sử dụng trong phân tích

 + Báo cáo dòng tiền

-          Tổng quát về dòng tiền

-    Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền

-          Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

 + Phân tích hệ số tài chính

-          Hiệu quả sử dụng vốn/quản lý tài sản

-          Hệ số thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động

-          Khả năng sinh lời

 + Phân tích vốn lưu động

-          Xác định vốn lưu động hoạt động (non-cash working capital)

-          Xác định nhu cầu vốn lưu động

-          Hướng dẫn, chuyển giao file Excel lập kế hoạch tiền mặt (tháng, quý).

(*) Case study: Dùng báo cáo tài chính thực tế mới nhất của các công ty niêm yết để minh họa bài giảng.

04

07

Đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh.

 

 + Khái quát đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh

            - Tầm quan trọng của đàm phán; bản chất của quá trình đàm phán

            -Các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

            -Những sai lầm thường mắc phải của nhà đàm phán

 + Tiến trình đàm phán thương lượng

            - Giai đoạn chuẩn bị;  Giai đoạn tiếp xúc

            - Giai đoạn đàm phán;  Giai đoạn kết thúc

            - Giai đoạn rhuwcj thi hợp đồng và rút kinh nghiệm

 + Các kiểu chiến lược trong đàm phán thương lượng

        - Các kiểu đàm phán

                    * Đàm phán kiểu mềm;  Đàm phán kiểu cứng

                    * Đàm phán kiểu nguyên tắc

             - Kỹ thuật đột phá thế gang;  Kỹ năng thuyết phục

        Thực hành

 + Các kỹ năng  bổ trợ

            - Kỹ năng lắng nghe;  Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi

            - Kỹ năng quản lý cảm xúc;  Kỹ năng thuyết phục

            - Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ;  Kỹ thuật xử lý bế tắc

        Thực hành

            - Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

03

 

Tổng cộng:

26

(104 Tiết)

BAN GIẢNG HUẤN

 1. TS. Nguyễn Tấn Bình – Giảng viên MPP tại Trường Kinh tế Fulbright, GV. MBA Đại học mở HCM, Giảng viên MBA chương trình Việt –Bỉ, Dẫn chương trình FBNC: Kênh truyền hình kinh tế-tài chính HTV
 2. 2. Đoàn Đình Hoàng - Giám đốc điều hành Công ty Passio Coffee, Koolbeer, giảng viên Trường Kinh tế Fulbright.
 3. 3. TS. Lê Đỗ Duy Ân - Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam, nguyên Quản lý truyền thông Empowmedia,

 

 1. 4. Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let’sViet, Giám đốc thương mại Tập đoàn Quốc tế truyền thông (IMC-Today), Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz

 

 1. 5. MBA. Đào Hoài Bắc - Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

 

 1. 6. Chuyên gia Trần Tô Tử - Phó TGĐ Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Phó TGĐ/Trưởng Ban kiểm soát công ty CP thép POMINA.

 

7. MBA. Nguyễn Duy Kha – Giám đốc kinh doanh IC Pharma, Giám đốc chi nhánh American Standard, Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

 

 1. 8. MBA. Phan Khắc Thành – Giám đốc nhân sự Tập đoàn Scavi – Pháp, CEO Công ty NGR Vina

 

 1. 9.MBA. Nguyễn Mạnh Hiền: Thạc sĩ kinh tế. Giảng viên cao cấp PMT, giảng viên Học viện BMG với bộ môn PR, chuyên gia tư vấn truyền thông tiếp thị & PR chiến lược. Nguyên Phóng viên Phụ trách Kinh tế Đối ngoại Báo Thanh Niên, Báo Saigon Giải phóng. Chuyên gia tái cấu trúc Doanh nghiệp. Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Tiếp thị và Thương mại B2C (TP.HCM)

 10. Tiến sĩ. Hoàng Văn Điệp – Nguyên TGĐ Rồng Việt Group, Phó TGĐ Uraetei Group, Viện trưởng Viện ITC.

11. 11. Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á, Công ty Tư vấn - Đầu tư - Tài chính Waterstone Capital Partners LLC (USA), Chủ tịch Heaven Light LLC (USA).

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng tại TP. Quy Nhơn ngày 25/05/2019, tại TP.Quảng Ngãi ngày 01/06/2019 Thứ bảy, Chủ nhật 12.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: - Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break - (Giảm 10% học phí cho Đơn vị đăng ký 03 người trở lên)
Thời lượng: Khóa học gồm 26 buổi
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG