CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

   

Trước vận hội thời cơ và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hội nhập và phát triển, trước sức ép về hiệu quả, hiệu suất, chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, … và đặc biệt CEO thời 4.0  thì không thể không đề cập đến vị trí vô cùng quan trọng “Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer – CEO”.

CEO là trung tâm của tổ chức của hoạt động và là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Hòa vào sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho doanh nghiệp Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT xin giới thiệu khóa đào tạo :

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – Chief Executive Officer (CEO)

 • Đối tượng:

            - Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV, Ban Tổng giám đốc / Ban giám đốc), Các Trưởng/ Phó phòng; trưởng Phó bộ phận và một số chức vụ khác có liên quan đến công tác quản lý, điều hành DN.

            - Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp trong tương lai .

 • Mục tiêu:

           - Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một CEO chuyên nghiệp đối với Doanh nghiệp.

           - Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có, đồng thời hướng tới sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

           - Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy tình hoạt động kinh doanh.

           - Giúp các CEO hoạch định chiến lược kinh doanh và tăng cường tầm nhìn tạo thêm động lực, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhâp.

          - Nắm được những kiến thức nền tảng trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh quản lý và điều hành khác nhau mà một CEO cần phải có.

 • Phương pháp đào tạo: Quá trình dạy và học là quá trình trao đổi kiến thức, rèn luyện kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và trao đổi thông tin đa chiều. Học viên là trung tâm – Lý thuyết là nền tảng – Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống quản lý.
 • Thời lượng học: Khoá học trong 26 buổi, mỗi tuần học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

                                       (Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30)

 • Học phí khóa học: 13.000.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break, chứng chỉ tốt nghiệp)

               (Giảm 10% học phí cho Đơn vị đăng ký 03 người trở lên)

 • Chứng chỉ tốt nghiệp: Do Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT cấp.
 • Đăng ký: Xin vui lòng đăng ký với PMT Đà Nẵng, 23/24 Văn Cao, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

                 Tel: 0236. 3827789  -    Fax: 0236. 3827757

                  Email: pmt@pmt.edu.vn                  Web: http://www.pmt.edu.vn

                          

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO

 

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (Buổi)

I.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CEO

1 -Tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo

·         Hiểu về mô thức

·         Quản trị và chức năng của quản trị

·         4 cấp độ và các nguyên tắc chính

·         10 sai lầm lớn nhất về lãnh đạo

·         Lãnh đạo là gì?

·         Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo

·         Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo

·         04 phong cách lãnh đạo

2- Chân dung một nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp được tín nhiệm

·         Lãnh đạo bắt đầu tư bên trong

·         Nhà lãnh đạo được tín nhiệm

·         Ba nét tính cách: Chính trực, chín chắn, tư duy rộng mở

·         Năng lực cán bộ: Tài năng, thái độ, kỹ năng, kiến thức, phong cách

3 - Kỹ năng giao tiếp dành cho lãnh đạo

·         Thế nào là giao tiếp hiệu quả?

·         Giao tiếp 360 độ tại nơi làm việc

·         Giao tiếp 360 độ tại gia đình

·         Các yếu tố cấu thành nên giao tiếp

·         Quy trình giao tiếp

·         Các kỹ năng quan trọng trong giao tiếp

4- Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

·         Con người luôn có nhiều sự lựa chọn

·         Tâm lý học con người

·         10 câu hỏi dành cho bạn

·         Động lực là gì?

·         Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả

·         Vai trò tạo động lực của nhà lãnh đạo

·         Giải pháp lãnh đạo trong tổ chức

·         12 câu hỏi tạo môi trường làm việc tuyêt vời

·         Kỹ thuật khen 5K

·         03 vòng tròn mong đợi: mong đợi của người dân, mong đợi của nhân viên, mong đợi của lãnh đạo

5- Kỹ năng trao quyền và giao việc

·         Làm thế nào để phân công hiệu quả

·         Lựa chọn công việc

·         Điều gì ngăn cản việc trao quyền

·         7 mức độ chủ động

·         6 điều kiện để trao quyền

·         Thiết lập thỏa thuận cùng thắng

04

II.

HOẠCH ĐỊNH  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

-          Câu chuyện thực tiễn về các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

-          Khái niệm về chiến lược doanh nghiệp

-          Tầm quan trọng của chiến lược doanh nghiệp

-          Hiệu quả của một chiến lược doanh nghiệp

-          Quy trình hoạch định chiến lược doanh nghiệp

-          6 câu hỏi cần phải trả lời khi định hướng chiến lược doanh nghiệp

-          Ứng dụng mô hình phân tích SWOT để hoạch định chiến lược hiệu quả

-          Ứng dụng mô hình phân tcihs SWAT để hoạch định chiến lược hiệu quả

-          Cách thức hoạch định chiến lược theo 3 cấp độ: Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh, cấp chức năng.

-          Thực hành về hoạch định chiến lược phù hợp với quy mô doanh nghiệp Việt Nam và tình hình kinh tế hiện nay

-          Thảo luận và trao đổi thực tiễn về hoạch định chiến lược của doanh nghiệp tại Việt Nam.     

04

 

 

 

 

 

 

III.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CÔNG TY

Tổng quan về quản trị hệ thống công ty

-          Các khái niệm: Quản trị, Hệ thống, Hệ thống quản trị

-          Cơ chế hoạt động kiểm soát: Cơ chế theo chiều dọc và cơ chế theo chiều ngang

-          Mô hình xây dựng hệ thống quản tri công ty

Xây dựng cơ cấu tổ chức – Phân công phân nhiệm

-          Sử dụng sơ đồ chức năng

-          Hình thành cơ cấu tổ chức

-          Xây dựng quy chế hoạt động của các Phòng/Ban

-          Xây dựng hệ thống chức danh vị trí

-          Viết bản mô tả công việc cho các vị trí

Xây dựng hệ thống các quá trình

-          Quá trình và quy trình

-          Phân tích và thiết kế quy trình

Theo dõi và đo lường tính hiệu quả các quá trình

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO CEO

 

Xây dựng, phát triển và quản trị nguồn nhân lực để tái cấu trúc doanh nghiệp 4.0 thành công.

-          Nguồn nhân lực Việt Nam chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

-          Yêu cầu của Khách hàng trong cuộc cách mạng 4.0

-          Tìm hiếu quá trình xây dựng năng lực làm việc 4.0

-          Vài trò của người Lãnh đạo.

-          Quản lý 4.0; CHRO thời 4.0: Cơ hội hay thách thức

-          Nhân sự trong tổ chức 4.0 cần những kỹ năng gì?

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lự

-          Quan niệm về chiến lược;  Chiến lược nguồn nhân lực là gì?

-          Các yếu tố tác động đến chiến lược nguồn nhân lực 

-          Các mục tiêu chủ yếu của chiến lược nguồn nhân lực

-          Quy trình hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

-          Mối quan hệ giữa chiên lược nguồn nhân lực  và chiến lược kinh doanh

-          Dự báo nhu cầu nhân sự;  Phân tích SWOT tình hình nguồn nhân lực

-          Cân đối cung cầu nguồn nhân lực;

-          Định mức lao động;

-          Hoạch định nguồn nhân lực

Tuyển dụng nhân sự

-          Quy trình tuyển dụng; 

-          Chính sách tuyển dụng

-          Tìm kiểm ứng viên; 

-          Đánh giá ứng viên

-          Phỏng vấn tuyển chọn

               ·          Cách đặt câu hỏi; Nên làm gì khi phỏng vấn;  Trắc nghiệm;  Thẩm tra hồ sơ

               ·          Kết thúc phỏng vấn;  Hoàn tất quá trình tuyển dụng;  Hướng dẫn hội nhập

               ·          Đánh gía kết quả tuyển dụng;

Cơ cấu tổ chức, bố trí và sử dụng nhân sự

-          Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu

-          Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị;

-          Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức

-          Các mô hình cơ cấu tổ chức thông dụng;

-          Nội dung bố trí và sử dụng nhân sự.

-          Nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự

-          Tái cơ cấu doanh nghiệp là gì?  Tái cơ cấu nhân sự: Cân nhắc?

-          Quản trị nhân tài của doanh nghiệp;

-          Môi trường thu hút – Đào tạo nhân tài

-          Tính cộng hưởng thành tích;

-           Lãnh đạo và quản trị nhân tài

-          Quản trị tri thức để đào tạo nhân tài

 

 

 

 

 

04

 

V.

QUẢN TRỊ MARKETING

·         Bàn luận:

-          Marketing là gì? Phân biệt một số khái niện cơ bản trong marketing: PR, Branding, Marketing, Sale, ….

·         Phân đoạn thị trường mục tiêu, phân khúc thị trường hiệu quả và định vị

-          Khách hàng

-          Phân tích SWOT

-          Xác định mục tiêu marketing

-          Kỹ năng đọc hiểu một bản Marketing Rearch

·         Các mô hình trong Markting

-          SAVE, 4P, 7PS

-         Ứng dụng với từng giai đoạn, từng công ty của anh/chị.

02

 

VI.

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

v  Nền kinh tế trong kỷ nguyên số

v  Khách hàng – Một góc nhìn

v  Quản trị khách hàng: Tại sao và như thế nào?

v Mô hình dịch vụ khách hàng

 

02

 

 

VII.

CÁCH ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

v   Diễn giải các báo cáo tài chính  

-          Hoạt động doanh nghiệp và báo cáo tài chính

-          Đặc điểm và những hạn chế của báo cáo tài chính khi sử dụng trong phân tích

v   Báo cáo dòng tiền

-          Tổng quát về dòng tiền;   Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền

-          Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

Phân tích hệ số tài chính

-          Hiệu quả sử dụng vốn/quản lý tài sản

-          Hệ số thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động;   Khả năng sinh lời

Phân tích vốn lưu động

-          Xác định vốn lưu động hoạt động (non-cash working capital)

-          Xác định nhu cầu vốn lưu động

-          Hướng dẫn, chuyển giao file Excel lập kế hoạch tiền mặt (tháng, quý).

 

 

04

 

 

 

 

 

 

VIII.

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG TRONG KINH DOANH

Khái quát đàm phán – Thương lượng trong kinh doanh

-          Tầm quan trọng của đàm phán; bản chất của quá trình đàm phán

-          Các nguyên tắc cơ bản của đàm phán

-          Những sai lầm thường mắc phải của nhà đàm phán

Tiến trình đàm phán thương lượng

-          Giai đoạn chuẩn bị;  Giai đoạn tiếp xúc

-          Giai đoạn đàm phán;  Giai đoạn kết thúc

-           Giai đoạn thưc  thi hợp đồng và rút kinh nghiệm

Các kiểu chiến lược trong đàm phán thương lượng

-          Các kiểu đàm phán

                                              ·          Đàm phán kiểu mềm;  Đàm phán kiểu cứng

                                              ·          Đàm phán kiểu nguyên tắc

-          Kỹ thuật đột phá thế gang; 

-          Kỹ năng thuyết phục – Thực hành

Các kỹ năng  bổ trợ

-          Kỹ năng lắng nghe;  Kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi

-          Kỹ năng quản lý cảm xúc;  Kỹ năng thuyết phục

-          Kỹ thuật nhận và đưa ra nhượng bộ;  Kỹ thuật xử lý bế tắc

        Thực hành

 

Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Tổng cộng:

26

(104 Tiết)BAN GIẢNG HUẤN

 1. TS. Nguyễn Tấn Bình – Giảng viên MPP tại Trường Kinh tế Fulbright, GV. MBA Đại học mở HCM, Giảng viên MBA chương trình Việt –Bỉ, Dẫn chương trình FBNC: Kênh truyền hình kinh tế-tài chính HTV
 2. 2. Đoàn Đình Hoàng - Giám đốc điều hành Công ty Passio Coffee, Koolbeer, giảng viên Trường Kinh tế Fulbright.
 3. 3. TS. Lê Đỗ Duy Ân - Giám đốc bán hàng Diethelm Vietnam Co., Ltd, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam, nguyên Quản lý truyền thông Empowmedia,

 

 1. 4. Chuyên gia, Diễn giả Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc kênh truyền hình Let’sViet, Giám đốc thương mại Tập đoàn Quốc tế truyền thông (IMC-Today), Phó TGĐ Công ty truyền thông VietBiz

 

 1. 5. MBA. Đào Hoài Bắc - Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, PTGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, PTGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.

 

 1. 6. Chuyên gia Trần Tô Tử - Phó TGĐ Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Phó TGĐ/Trưởng Ban kiểm soát công ty CP thép POMINA.

 

7. MBA. Nguyễn Duy Kha – Giám đốc kinh doanh IC Pharma, Giám đốc chi nhánh American Standard, Giám đốc kinh doanh quốc gia Fonterra Brands Vietnam

 

 1. 8. MBA. Phan Khắc Thành – Giám đốc nhân sự Tập đoàn Scavi – Pháp, CEO Công ty NGR Vina

 

 1. 9.MBA. Nguyễn Mạnh Hiền: Thạc sĩ kinh tế. Giảng viên cao cấp PMT, giảng viên Học viện BMG với bộ môn PR, chuyên gia tư vấn truyền thông tiếp thị & PR chiến lược. Nguyên Phóng viên Phụ trách Kinh tế Đối ngoại Báo Thanh Niên, Báo Saigon Giải phóng. Chuyên gia tái cấu trúc Doanh nghiệp. Chủ tịch kiêm TGĐ Cty Tiếp thị và Thương mại B2C (TP.HCM)

 10. Tiến sĩ. Hoàng Văn Điệp – Nguyên TGĐ Rồng Việt Group, Phó TGĐ Uraetei Group, Viện trưởng Viện ITC.

11. 11. Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á, Công ty Tư vấn - Đầu tư - Tài chính Waterstone Capital Partners LLC (USA), Chủ tịch Heaven Light LLC (USA).

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng tại TP. Quy Nhơn ngày 28/11/2020, tại TP. Đà Nẵng ngày 05/12/2020 Thứ bảy, Chủ nhật 13.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: - Học phí đã bao gồm tài liệu, học cụ, tea break - (Giảm 10% học phí cho Đơn vị đăng ký 03 người trở lên)
Thời lượng: Khóa học gồm 26 buổi
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG