Bế giảng Khóa đào tạo Inhouse "KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ BÁN HÀNG" Tại CN Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền trung từ ngày 16-17/03/2019

Một số hình ảnh của khóa học"