KHÓA ĐÀO TẠO"QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT" Khai giảng ngày 28/05/2021 tại TP. Quy Nhơn

Quản lý sản xuất ngày càng được các nhà quản trị cấp cao quan tâm, coi đó như là một vũ khí cạnh tranh sắc bén. Sự thành công chiến lược của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá, tạo dựng, phát triển các nguồn lực từ chức năng sản xuất.

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Trên thực tế có rất nhiều DN Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đang gặp phải một số vấn đề đau đầu như: Năng suất thấp, chi phí sản xuất tăng cao, tình trạng lãng phí trong sản xuất xảy ra nhiều, chất lượng sản phẩm kém v.v…., nhưng lại chưa tìm ra được những giải pháp khắc phục thật sự hiệu quả cho những vấn đề nêu trên, với mục đích giải quyết các vấn đề trên, PMT Đà Nẵng xin giới thiệu chương trình đào tạo:

"QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT"

  • Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ:
  • Nâng cao ý thức tổ chức của nhà quản lý trong Doanh Nghiệp
  • Hiểu rõ đúng vai trò của nhà quản lý trong Doanh Nghiệp
  • Nâng cao năng suất cho Doanh Nghiệp;
  • Đảm bảo duy trì và phát triễn chất lượng
  • Uy thác và phân công  làm việc cho các thành viên;
  • Biết kèm cặp và hướng dẫn nhân viên
  • Tiết liệm được chi phí trong sản xuất;
  • Cải tiến công việc hiệu quả

Chủ đề

Nội dung truyền đạt

Kết quả học tập

1- Khái niệm về Quản lý Sản xuất ?

- Quản lý sản xuất là gì ?

- Quy trình Sản xuất làm tăng giá trị sản phẩm

- Các  hình thức tổ chức sản xuất

- Mâu thuẫn giữa sản xuất và bán hàng : nguyên nhân và cách giải quyết

- Cac loại rủi ro khi quản lý sản xuất

- Nắm rõ và áp dụng được quy trình sản xuất

- Hiểu thấu đáo các loại hình thức tổ chức sản xuất để áp dụng phù hợp cho DN.

- Phối hợp tốt giữa kinh doanh và sản xuất

- Phòng tránh  rủi ro trong sản xuất

2- Quản lý năng suất

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Quản lý chất lượng

- Các loại năng suất trong sản xuất

- Các yếu tố làm ảnh hưởng đến năng suất : 4 M

- Phương pháp phân chia và kiểm soát  năng suất công việc theo sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt

- Tính toán năng suất như thế nào

- Phòng chống rủi ro trể tiến độ

 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

- Quản lý chất lượng theo phương pháp TPM

- So sánh quản lý chất lượng theo Mỹ và Nhật

- Giải quyết vấn đề chất lượng phát sinh  trong sản xuất; Quản lý chất lượng theo ISO

- 7 công cụ quản lý chất lượng

- Nắm rõ được các phương pháp quản lý năng suất .

- Kiểm soát được năng suất

- Làm gia tăng được năng suất

- Biết cách giải quyết khi bị trễ tiến độ

- Hiểu rõ được sự quan trọng của quản lý chất lượng

- Áp dụng được các phương pháp quản lý chất lượng

- Biết phương pháp giải quyết được các vấn đề phát sinh trong sản xuất

- ISO giúp gì trong quản lý chất lượng .

- Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê lỗi sản phẩm

4- Quản lý nhân sự

- Vai trò của nhà quản lý sản xuất

- Uỷ thác công việc cho nhân viên

- Phân công đúng người đúng việc tạo hiệu quả 

- Kèm cặp nhân viên thành người giỏi theo phương pháp OJT

- Đánh giá nhân viên trên tiêu chí như thế nào ?

- Biết rõ được vai trò  trách nhiệm của nhà quản lý trong Doanh Nghiệp

- Uỷ thác và kèm cặp nhân viên hiệu quả khi bị quá tải hay khi công tác

- Đánh giá được nhân viên giỏi và nâng cao hiệu quả làm việc

5- Quản lý Dự trữ  tồn kho và chi phí quản lý sản xuất

- Mục tiêu của việc quản lý dự trữ và tồn kho

- Các phương pháp quản lý dự trữ.

- Lợi ích của việc quản lý dự trữ hợp lý

- Quản lý định mức  trong sản xuất : Nhân công và năng suất

- Quản lý chi phí sản xuất : trực tiếp và gián tiếp . Cố định và biến đổi

- Thấy được tầm quan trọng của việc quản lý dự trữ hiệu quả.

- Áp dụng và thực hiện được giảm mức dự trữ mà vẫn đạt hiệu quả công việc

- Định mức hiệu quả tăng năng suất

- Quản lý chi phí tốt mang lại lợi nhuận cao

6- Cải tiến bằng  Kaizen phương pháp loại bỏ Lãng Phí trong SX

- Giới thiệu 7 loại Lãng phí (Muda)

- Phân tích lãng phí trong SX

- Phương pháp loại bỏ lãng phí

- Kaizen & 5 S trong  sản xuất theo phương pháp Nhật Bản

- Hiểu rõ được trong SX còn rất nhiều lãng phí

- Tìm phương pháp loại bỏ lãng phí SX

- Cải tiến trong SX nâng cao lợi nhuận

  • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc nhà máy TORAY Việt Nam (Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phương Nam.

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng ngày 28/05/2021 tại TP. Quy Nhơn Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 3.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 3 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG