Bế giảng khóa đào tạo: "Năng lực quản trị cho nhà quản lý cấp trung" tại Lào

Sự phối hợp chặt chẽ  giữa PMT Đà Nẵng và chi nhánh Sông Đà 603 và sự nghiêm túc của các học viên, khóa đào tạo diễn ra trong 6 ngày ( 5-7/6/2015 và 19-21/6/2015) tại chi nhánh Sông Đà 603 tại Lào đã diễn ra hết sức thành công.