Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN PMT đề cao triết lý hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng với doanh nghiệp, nâng cao năng hiệu suất công việc và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Trong nước và Quốc tế.

 Tầm nhìn:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN PMT sẽ là Trung tâm đào tạo doanh nhân hàng đầu tại Việt nam, một Trung tâm dành cho doanh nhân, nơi hội tụ, chia sẻ, lan tỏa và nâng tầm doanh nhân Việt hội nhập ngày càng sâu rộng với doanh nhân Thế giới.