KHÓA ĐÀO TẠO “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM K4” TẠI TP QUẢNG NGÃI

        Hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà Quản lý Cấp trung phải nâng cao năng lực quản lý, phát triển những kỹ năng cần thiết để quản lý đơn vị của mình một cách hiệu quả. Khóa học tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng. Đồng hành cùng với Doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT giới thiệu khóa đào tạo:

“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM K4”

 1. Mô tả vai trò, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của một cán bộ Quản lý cấp Trung
 2. Phân biệt được sự khác nhau giữa quản lý & lãnh đạo
 3. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và giao việc cho nhân viên hợp lý và hiệu quả.
 4. Mô tả được những việc người quản lý cần làm từ lúc giao việc cho đến khi hoàn thành công việc
 5. Hiểu về tính cách hành vi của nhân viên để ứng xử phù hợp và giao tiếp hiệu quả
 6. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định theo hướng tư duy sáng tạo

I. CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ

 • Quản lý là gì?
 • Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý
 • Quản lý và lãnh đạo khác nhau thế nào?
 • Yêu cầu về năng lực của người quản lý
 • Những kỹ năng mới cần trang bị

II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

 1. Khả năng lập kế hoạch:
 • Lập kế hoạch theo công thức 5W-H
 • Kỹ năng xây dựng mục tiêu SMART
 • Thực hành xây dựng mục tiêu SMART
 • Xác định những việc cần làm để đạt mục tiêu
 • Đặt ưu tiên theo nguyên tắc Pareto 20/80
 • Xác định tầm quan trọng & tính khẩn cấp của công việc
 • Ma trận thứ tự ưu tiên công việc
 • Thực hành lập danh sách việc làm
 • Sắp xếp lịch làm việc
 1. Khả năng tổ chức công việc:
 • Các yếu tố tạo nên năng lực làm việc
 • Phân công công việc theo tiêu chí: Đúng Người – Đúng Việc
 • Làm rõ mục tiêu công việc khi giao việc
 • Nêu rõ thời hạn, tiêu chuẩn chất lượng và những yêu cầu cụ thể khác
 • Xác định rõ thứ tự ưu tiên công việc
 • Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết
 1. Khả năng chỉ đạo/lãnh đạo:
 • Định nghĩa lãnh đạo
 • Vai trò của nêu gương và gây ảnh hưởng
 • Làm thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên?
 • Vai trò của khả năng làm việc và sự tận tâm
 • Thế nào là Lãnh đạo nhân viên theo tình huống?
 • Thực hành lãnh đạo nhân viên theo tình huống cụ thể
 • Ủy thác công việc cho nhân viên
 • Huấn luyện nhân viên theo mô hình EDAC
 1. Khả năng kiểm soát công việc:
 • Thường xuyên giám sát kiểm tra công việc
 • Hướng dẫn nhân viên cách thức quản lý thời gian hiệu quả
 • Kiểm tra lịch làm việc đầu ngày/tuần
 • Kiểm tra kết quả công việc cuối ngày/tuần
 • Kỹ năng phản hồi (Feedback) theo công
 • thức FBI
 • Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

III. QUẢN LÝ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP

 • Tầm quan trọng của giao tiếp trong công tác quản lý
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp:

- Chu trình giao tiếp

- Xác định tính cách nhân viên theo DISC

- Các hình thức giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ

 • Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu
 • Kỹ năng nói thuyết phục
 • Bí quyết thuật giao tiếp “đắc nhân tâm”:

       - Biết nói những gì người khác thích nghe

       - Biết nghe những gì người khác thích nó

IV. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

 • Vấn đề là gì?
 • Phân loại vấn đề theo tính chất
 • Qui trình giải quyêt vấn đề:

- Phát biểu cụ thể vấn đề

- Xác định nguyên nhân bằng kỹ thuật:

+ Thông tin có sẵn

+ 5 – WHY

+ Brainstorming (Phát ý tưởng)

- Tìm kiếm giải pháp bằng kỹ thuật:

+ Phát ý tưởng

+ Phân tích SWOT

- Đánh giá và chọn lựa giải pháp

- Thực thi giải pháp và đánh giá kết quả

Giảng viên: ThS. ĐÀO HOÀI BẮC

 • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty BITIS
 • Nguyên Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công
 • Nguyên Phó TGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • Phó TGĐ Công ty CP thương mại thủy sản NACIFISH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Khai giảng: Lúc 8h00 ngày 19/7/2024,(học ngày 19 – 21/7/2024) học tại Hội trường Khách sạn Thiên Ấn – 01 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 4.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú: Giảm 10% cho nhóm đăng kí từ 03 người trở lên
Thời lượng: 03
Giờ học: Sáng từ 8h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG