HIỂU VÀ ỨNG DỤNG LEAN TRONG DOANH NGHIỆP

LEAN (tinh gọn) là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí (wastes) trong quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ của một tổ chức. Từ đó giúp cắt giảm chi phí (đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận), tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất / cung cấp dịch vụ. Đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng.

Việc vận dụng nguyên lý JIT (Just In Time), cùng với thực hành có hiệu quả các kỹ thuật, công cụ Lean cơ bản và tự động hóa (Jidoka) trên nền tảng khai thác hiệu quả trí tuệ, sức sáng tạo của con người với tư duy Kaizen (thay đổi để tốt hơn và liên tục cải tiến) sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu các lãng phí, hướng tới những kết quả hoạt động cao hơn về năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh toàn cầu hiện nay.

Vậy làm thế nào để Hiểu và Vận dụng  LEAN vào doanh nghiệp hiệu quả,  Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT thiết kế chương trình đào tạo HIỂU VÀ ỨNG DỤNG LEAN TRONG DOANH NGHIỆP.

Sau khi kết thúc khóa học, Học viên có thể:

Nắm bắt được bản chất của Lean manufacturing trong doanh nghiệp sản xuất.

Hiểu rõ được bản chất của việc xây dựng hệ thống xưởng sản xuất theo triết lý Lean.

Năm chắc các yếu tố cốt lõi giúp thực hiện sản xuất sạch “Lean”.

Các bước xây dựng thực hiện văn hóa Lean trong xưởng sản xuất.

Đối tượng tham dự :

Lãnh đạo Công ty, GĐ điều hành, GĐ sản xuất. Kỹ sư: chịu trách nhiệm về SX, Quản đốc,  thiết kế mỹ thuật. Giám sát viên, tư vấn và các nhân sự quan tâm đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

Phương pháo đào tạo :

Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

- Thảo luận mở (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống (Case study)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Phương pháp động não (Brainstorm)

- Biểu đố tư duy (Mind-map)

- Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture)

Phần 1: Các khái niệm về LEAN

- Định nghĩa LEAN

- Lịch sử hình thành LEAN

- Quan điểm truyền thống và quan đểm của LEAN

- Các khái niệm về hoạt động tạo ra giá trị và lãng phí

- Nhận diện 8 lãng phí chính trong hoạt động doanh nghiệp

- Trọng tâm và các nguyên tắc chính trong LEAN

- Mục tiêu của LEAN

Phần 2: Giới thiệu các công cụ và phương pháp trong LEAN

- Giới thiệu 16 công cụ & phương pháp trong LEAN

- Tình huống thực hành

Phần 3: Ứng dụng một số công cụ trong các dự án LEAN

- Chuẩn hóa quy trình

+ Bài tập thực hành

- VSM (Value Stream Map)

+ Bài tập thực hành

- Hệ thống kéo và Kanban

+ Bài tập thực hành

- Vòng tròn cải tiến PDCA

+ Bài tập thực hành

- Văn hóa Kaizen

+ Bài tập thực hành

Phần 4: Quy trình ứng dụng LEAN

- Quy trình 8 bước trong ứng dụng LEAN

Phần 5: Thực hành các dự án LEAN

- Các nhóm chọn đề tài

- Lập kế hoạch ứng dụng LEAN

- Trình bày

- Chuyên gia bổ túc kế hoạch ứng dụng

- Triển khai ứng dụng

Giảng viên: MBA. TRƯƠNG MINH CẢNH

- Giảng viên - Chuyên gia Tư vấn Quản lý sản xuất

- Giám đốc điều hành công ty TNHH TM & TV Alpha, TP HCM               

- Nguyên Giám đốc sản xuất công ty Natural environment (Úc), TP HCM

- Nguyên Giám đốc chất lượng SaiGon Art (Saiga), Bình Dương

- Nguyên Giám đốc điều hành Công ty Long Trường, Bình Dương

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
- Tại TP. Đà Nẵng: Học từ ngày 03/05 - 05/05/2024, Hội trường khách sạn Bamboo Green, 177 Trần Phú, TP. Đà Nẵng Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 4.000.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 3 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG