KHOÁ ĐÀO TẠO "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM K9" TẠI GIA LAI

Hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà Quản lý Cấp trung phải nâng cao năng lực quản lý, phát triển những kỹ năng cần thiết để quản lý đơn vị của mình một cách hiệu quả. Khóa học tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng. Đồng hành cùng với Doanh nghiệp, Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT giới thiệu khóa đào tạo:

“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM”

 • Đối tượng học:
  • Trưởng, phó phòng / Ban, Giám sát, Quản đốc, Đội trưởng, Chuyền trưởng, Tổ trưởng.
 • Mục tiêu khoá đào tạo:
  • - Hiểu rõ bản thân phải làm gì để hoàn thành vai trò và chức năng quản lý của một nhà quản lý Cấp Trung.
  • - Kiến tạo văn hóa đội ngũ
  • - Biết được nghệ thuật giao tiếp và quản lý cảm xúc trong công tác quản lý
  • - Hiểu và sử được phương pháp lập kế hoạch
  • - Biết cách sử dụng công cụ lên kế hoạch và lịch trình
  • - Lập được kế hoạch cho phòng, ban hoặc cá nhân
  • - Nắm được các kỹ năng cần thiết để quản lý công việc trong một đội, nhóm/dự án
  • - Biết được các phương pháp và công cụ trong giám sát công việc
  • - Các hoạt động tiêu cực cần tránh trong công tác kiểm tra, giám sát công việc
  • - Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa Lãnh đạo và Quản lý
  • - Năm được các phong cách lãnh đạo và vận dụng vào công việc quản lý
  • - Biết được cách thức giao việc, phân công việc và hướng dẫn công việc cho nhân viên/ team members vvv.
  • - Hiểu được tầm quan trọng của công tác động viên, truyền cảm hứng cho nhân viên
  • - Biết được các mô hình tạo động lực làm việc và ứng dụng vào công việc.
  • - Nắm được các công cụ huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu quả
  • - Hiểu, nắm được phương pháp và quy trình xử lý xung đột mâu thuẩn trong công việc
  • - Năm được phương pháp tư duy hệ thống
  • - Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định

PHẦN

NỘI DUNG

Thời lượng (Buổi)

I

CHÂN DUNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG

·        Vị trí, vai trò và chức năng của MM.

·        Những tố chất cốt lõi cần có của một MM.

·        Các điều kiện cần có của một MM

·        Những kỹ năng tạo nên năng lực của MM.

·        Lãnh đạo là gì?

·        Tư duy Lãnh đạo hiện đại

·        Sự khác nhau giữa Lãnh đạo và Quản lý.

·        Các phong cách lãnh đạo

01

II

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC.

- Năng lực hiện thực hóa mục tiêu

·        Khái niệm chiến lược

·        Vai trò của các quản lý cấp trung trong việc hiện thực hóa mục tiêu chiến lược công ty.

·        Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch

- Phương pháp lập kế hoạch

·        Xác định mục tiêu.

·        Công cụ lập kế hoạch

·        Xác định trình tự thực hiện công cụ lập kế hoạch

·        Phân tích và xác định các nguồn lực.

·        Phân tích công việc & bố trí công việc.

·        Các chủ đề cần quan tâm trong công tác lập kế hoạch

·        Thiết lập cấu trúc hoàn thành các hạng mục công việc.

·        Công cụ triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện

Thực hành nhóm về công tác lập kế hoạch nhằm hiện thực hóa một mục tiêu cụ thể.

- Kiểm soát thực thi công việc hiệu quả

·        Các khái niệm kiểm soát thực thi công việc.

·        Công tác kiểm tra trong kiểm soát thực thi công việc

·        Thiết lập các chuẩn mực đánh giá kết quả công việc.

·        Các công cụ thống kê cần thiết trong công tác kiểm tra – kiểm soát

 Thảo luận và thực hành.

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo

·        Sự cần thiết của công tác báo cáo

·        Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất

·        Các phương pháp và công cụ báo cáo hiệu quả

·        Xây dựng hệ thống báo cáo và những chủ đề cần lưu tâm.

 Thảo luận và thực hành.

02

III

QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ HIỆU QUẢ

Nghệ thuật giao tiếp và quản cảm xúc trong công tác quản lý

·        Nguyên tắc để giao tiếp hiệu quả.

·        Thấu hiểu tâm lý trong giao tiếp

·        Các loại/kiểu người khác nhau.

·        Ứng xử với mỗi loại/kiểu người khác nhau.

·        Nói sao cho người khác muốn nghe?

·        Nghe sao cho người khác muốn nói?

·        Phương pháp đặt câu hỏi để thấu hiểu

·        Phương thức sử dụng phi ngôn ngữ hiệu quả khi giao tiếp.

 Thực hành.

·        Phương pháp làm chủ cảm xúc

·        Tầm quan trọng và sự cần thiết phải biết kìm chế cảm xúc.

·        Nguyên tắc, phương pháp quản trị cảm xúc bản thân

Phân công giao việc và hướng dẫn công việc cho nhân viên

·        Lợi ích của việc phân công công việc và hướng dẫn công việc đối với người quản lý.

·        Các yếu tố của một công việc.

·        Các thông tin khi phân công công việc cho cấp  dưới.

·        Các hình thức phân công công việc cho nhân viên.

·        Phương pháp phân công công việc hiệu quả .

·        Phương pháp hướng dẫn công việc

·        Các bước hướng dẫn công việc.

·        Các điểm lưu ý khi hướng dẫn công việc cho nhân viên.

Thực hành.

Ủy thác công việc hiệu quả

·        Sự cần thiết phải ủy thác công việc đối với nhà quản lý;

·        Bản chất của ủy thác và những thất bại trong thực tế môi trường doanh nghiệp;

·        Quy trình ủy thác công việc hiệu quả;

·        Chọn việc ủy thác và những sai lầm đáng tiếc;

·        Tiêu chí chọn người ủy thác;

·        Thực hiện công tác ủy thác và mô hình ủy thác.

·        Kiểm soát và đánh giá kết quả trong ủy thác công việc.

Thực hành.

Tạo động lực làm việc cho nhân viên

·        Động lực và hiệu quả công việc.

·        Tiến trình phát sinh động lực làm việc.

·        Tạo động lực làm việc:

·        Theo thuyết nhu cầu của Maslow.

·        Theo mô hình AMP của Daniel Pink.

·        Vai trò của quản lý trong việc tạo động lực.

Thực hành.

Giải quyết mâu thuẫn xung đột trong đội ngũ

·        Những nguyên nhân xảy ra xung đột?

·        Phương pháp nhận diện cá tính của nhân viên.

·        Quy trình giải quyết xung đột trong công việc.

Thực hành.

05

IV

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY HỆ THỐNG – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ

Phương pháp tư duy hệ thống

·        Tư duy hệ thống là gì?

·        Nguyên lý vận hành triển khai tư duy hệ thống;

·        Nâng cao năng lực tư duy hệ thống trong giải quyết vấn đề.

Quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định

·        Xác định vấn đề

·        Phân loại vấn đề

·        Kỹ thuật phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ;

·        Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.

·        Xây dựng giải pháp

·        Kỹ thuật & công cụ xây dựng giải pháp.

·        Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi.

·        Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định.

·        Ra quyết định & thực thi giải pháp

·        Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

TỔNG KẾT KHOÁ HỌC

02

 

                                    TỔNG CỘNG

10 buổi

Ban giảng viên:

 • MBA. NGUYỄN THANH BÌNH

                - Nguyên Giám đốc nhà máy TORAY Việt Nam (Nhật Bản)

                - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phương Nam

 

 • MBA. PHẠM VĂN CHÍNH

                 - Nguyên Giám đốc Nhân sự Phillip,

                 - Nguyên Giám đốc Nhân sự SamSung Việt Nam

                 - Nguyên Giám đốc Nhân sự Công ty CP giấy Sài Gòn

                 - Giám đốc nhân sự - truyền thông Tập đoàn United Pharma

 

 • MBA. LA KIẾN MỸ

                - Diễn giả, Chuyên gia đào tạo Doanh nghiệp

                - Giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM

                - Nguyên Giám đốc Nhân sự Acer Vietnam

                - NguyênGiám đốc nhân sự 5-Star Hotel Equatorial

                - Nguyên trợ lý TGĐ Tovecan Joint Venture Corporation

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Lúc 8h00 ngày 17/11/2023, học tại Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai - 01 Lê Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật 5.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 5 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG