Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân PMT

Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT sẽ là Trung tâm đào tạo doanh nhân hang đầu tại Việt nam, một Trung tâm dành cho doanh nhân, nơi hội tụ, chia sẻ, lan tỏa và nâng tầm doanh nhân Việt hội nhập ngày càng sâu rộng với doanh nhân Thế giới... Xem tiếp

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG

BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ TẠI BÌNH ĐỊNH 2024

BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ TẠI BÌNH ĐỊNH 2024

Ngày 27/06/2024, tại Bình Định, Ngày 27/06/2024, tại Bình Định, chúng tôi đã rất vui mừng khi tổ chức Lễ Bế Giảng khóa đào tạo Lãnh Đạo Hiệu Quả năm 2024.Xem tiếp >

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Trung tâm, Trung tâm PMT còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...Xem tiếp >

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MINH NGHỊ Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các chương trình quản lý dự án trong nước và quốc tế