Khóa đào tạo “SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ” tại TP. Đà Nẵng Ngày 24-25/04/2021 - tại TP.Quy Nhơn Ngày 15-16/05/2021

Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết nhất pháp luật thương mại quốc tế, trong đó nhấn mạnh đến khía cạnh pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế; giúp học viên hình thành những kỹ năng cần thiết về đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, tổ chức thực hiện, nhận diện những rủi ro phát sinh và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế; từ đó có thể tự tin tham gia đàm phán với các đối tác quốc tế, soạn thảo các dạng hợp đồng thương mại phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu được rủi ro, tranh chấp phát sinh.

1. Mục tiêu chung
Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết nhất pháp luật thương mại quốc tế, trong đó
nhấn mạnh đến khía cạnh pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế; giúp học viên hình thành
những kỹ năng cần thiết về đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, tổ chức
thực hiện, nhận diện những rủi ro phát sinh và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng
thương mại quốc tế; từ đó có thể tự tin tham gia đàm phán với các đối tác quốc tế, soạn thảo các
dạng hợp đồng thương mại phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu được rủi ro, tranh chấp
phát sinh.
2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tham dự chuyên đề, học viên sẽ có được những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nắm được kiến thức từ cơ bản nhất về pháp luật thương mại quốc tế nói chung và hợp đồng
thương mại thương mại quốc tế nói riêng ở các vai trò khác nhau như người bán, người mua...;
- Tự tin soạn thảo các điều khoản của hợp đồng thương mại quốc tế đảm bảo cả ba khía
cạnh: pháp lý, nghiệp vụ và ngôn ngữ (tiếng Anh);
- Nhận diện được các rủi ro phát sinh từ các điều khoản được ký kết trong hợp đồng thương
mại quốc tế và cách thức phòng tránh, giải quyết.

TT

Nội dung

Diễn giải

1

Giới thiệu về pháp luật thương mại quốc tế và hợp đồng thương mại quốc tế

- Trình bày các đặc trưng cơ bản của pháp luật thương mại quốc tế và phân biệt với pháp luật thương mại trong nước, các nguồn luật chủ yếu trong thương mại quốc tế (điều ước quốc tế, luật quốc gia, tập quán thương mại quốc tế);

- Phân tích các đặc trưng cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế, các loại hợp đồng chủ yếu, các điều kiện hiệu lực và chế độ trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng;

- Trao đổi, hỏi – đáp.

2

Chủ thể ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

- Các chủ thể chủ yếu (Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty HD, DNTN) theo Luật Doanh nghiệp 2014: những điểm đặc trưng và lưu ý khi ký kết;

- Vấn đề ủy quyền và ủy quyền lại trong giao kết hợp đồng thương mại: quy định của pháp luật và các rủi ro phát sinh.

- Trao đổi, hỏi – đáp.

3

Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

- Hướng dẫn kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết: phần mở đầu (opening), định nghĩa (definition), các điều khoản về tên hàng (scope of supply), số lượng (quantity) và phẩm chất hàng hóa (quality), giá cả (price), giao hàng (delivery) phù hợp với Incoterms 2010, thanh toán (payment) bằng các phương thức như chuyển tiền (T.T), nhờ thu (collection), tín dụng chứng từ (L/C);

- Phân tích sai sót trong một số tình huống thực tế phát sinh từ các điều khoản này và cách khắc phục;

- Trao đổi, hỏi – đáp.

4

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế (tiếp theo)

- Hướng dẫn kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết các điều khoản: bất khả kháng (force majeure), khiếu nại (claim), bảo hành (warranty), nguồn luật điều chỉnh (governing law) và giải quyết tranh chấp (dispute resolution);

- Phân tích sai sót trong một số tình huống thực tế phát sinh từ các điều khoản này và cách khắc phục;

- Trao đổi, hỏi – đáp.

5

Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách phòng ngừa các tranh chấp xảy ra từ hợp đồng thương mại quốc tế;

- Nêu và phân tích ưu, nhược điểm của từng hình thức giải quyết tranh chấp chủ yếu (thương lượng, hòa giải, kiện ra Tòa án, kiện ra Trọng tài), từ đó hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn hình thức phù hợp;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục cần thực hiện khi lựa chọn từng hình thức giải quyết tranh chấp;

- Thực hành tình huống tranh chấp cụ thể tại doanh nghiệp;

- Trao đổi, hỏi – đáp;

6

Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế (tiếp theo);

- Bế giảng khóa học.

Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

Giảng viên cao cấp Trường Đại học Ngoại thương.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
8h00 Ngày 24-25/04/2021 tại TP. Đà Nẵng và Ngày 15-16/05/2021 tại TP.Quy Nhơn Thứ 7 và Chủ nhật 2.800.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG