KHÓA ĐÀO TẠO "QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ-HÀNG HÓA" Tại Tp. Đà Nẵng ngày 12-13/03/2021,tại TP. Quy Nhơn ngày 02-03/04/2021. tại TP. Quy Nhơn

Trong công việc quản lý kho là quản lý tài sản của doanh nghiệp, Việc quản lý kho vừa  nguyên tắc, vừa đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, vừa an toàn và bố trí, sắp xếp thật khoa học. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý điều hành kho bãi, PMT tổ chức khóa đào tạo ‘QUẢN LÝ VẬT TƯ KHO HÀNG”

 • Cấu trúc

  Khóa học được giảng dạy trong 4 buổi ( 3 giờ / buổi). Phương pháp giảng dạy bao gồm các hình thức: nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, thực hành và phản hồi câu hỏi của học viên.

  Học viên

  Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý,Thủ kho, Nhân viên mua hàng, kế toán, giám sát kho và những người dự định bố  trí làm việc trong kho..

Mục tiêu

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho. Vào cuối khóahọc viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho trong chuỗi cung ứng hàng hóa ;
 • Nắm vững các loại kho VẬT TƯ - HÀNG HÓA và công dng trong lưu trữ và cung ứng ;
 • Biết cách tổ chức mặt bằng kho và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa VT-HH.
 • Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản lýk ho.
 • Nắm vững các quy trình, nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho.
 • Biết phương pháp chất xếp, bảo quản vật tư -hàng hóa trong kho.
 • Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu, sổ sách và thông tin trong quản lý kho.
 • Hiểu rõ công tác Hoạch định kế hoạch mua hàng và quản lý tồn kho.
 • Biết cách phân công giao việc và quản lý kết quả làm việc của nhân viên kho có hiệu quả.

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

Buổi 1

Công tác tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kho.

·         Vai trò nhiệm vụ và tiêu chuẩn người quản lý kho bãi.

·         Kho hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

·         Tổ chức bố trí kho.

·         Phân loại và Lập danh mục hàng hóa.

·         Mã số định vị vị trí &nguyên tắc chất xếp hàng hóa.

 

·         Biết rõ nhiệm vụ của quản lý kho hàng hóa.

·         Tầm quan trọng của Kho trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

·         Biết tính toán, hoạch định sơ đồ bố trí mặt bằng kho.

·         Biết cách sắp xếp hàng hóa.

·         Nắm vững cách xác định mã số định vị vị trí VT-HH.

 

Buổi  2

Tổ chức xuât – nhập hàng hóa.

Hệ thống sổ sách ghi chép, báo cáo trong quản lý kho.

·         Nắm vững quy trình và thủ tục nhập-xuất hàng hóa.

·         Thực hiện đúng quy trình và các đợt kiểm kệ hàng hóa, đối chiếu số liệu sau kiểm kê.

·         Hệ thống biểu mẫu, s sách theo dõi và quản lý hàng hóa N-X-T.

·         Hệ thống các báo cáo, thông tin  về hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho.

·         Thực hiện đúng quy trình và nguyên tắc FIFO khi nhập – xuất vật tư - hàng hóa.

·         Biết phương pháp kểm kê nhanh, chính xác, khoa học.

·         Biết cách ghi chép biểu mẫu, sổ sách trong kho.

·         Biết sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kho.

Buổi 3

Quản lý tồn kho

và rủi ro kho vật tư hàng hóa.

·         Hoạch định kế hoạch mua vật tư hàng hóa.

·         Quản trị tồn kho theo phương pháp ABC.

·         Các mô hình dự trữ tồn kho: LFL,EOQ, PPB.

·         Quản trị rủi ro kho.

·         Biết cách tính toán đặt hàng sao cho hiệu quả nhất.

·         Biết cách quản lý tồn kho.

·         Biết bảo quản và xử lý hàng hóa trong kho đảm bảo chất lượng.

Buổi 4

Phân công - giao việc và Quản lý kết quả làm việc của nhân viên kho.

·         Công việc là gì?

·         Quy trình phân công giao việc hiệu quả.

·         Cách giao việc hiệu quả.

·         Chọn việc - chọn người và cách quản lý kết quả làm việc của nhân viên kho.

·         Biết cách chọn và giao việc, quản lý kết quả làm việc cho nhân viên Kho.

 

 

 

 

MBA.Đào Hoài Bắc

 • Giám đốc nhân sự Công ty BITIS
 • Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công
 • Phó TGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • Phó TGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH.v

 

MBA. TRƯƠNG MINH CẢNH

Giảng viên - Chuyên gia Tư vấn Quản lý sản xuất

 • Giám đốc điều hành công ty TNHH TM & TV Alpha, Tp HCM
 • Nguyên Giám đốc sản xuất công ty Natural environment (Úc), TP HCM
 • Nguyên Giám đốc chất lượng SaiGon Art (Saiga), Bình Dương
 • Nguyên Giám đốc điều hành Công ty Long Trường, Bình Dương

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
08h00 ngày 12-13/03/2021 tại Tp. Đà Nẵng, ngày 02-03/04/2021 tại TP. Quy Nhơn Thứ 7 và Chủ nhật 2.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 2 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG