KHÓA ĐÀO TẠO “NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM” Ngày 04/06/2021 tại TP.Quy Nhơn và Ngày 18/06/2021 tại TP. Đà Nẵng

Hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà quản lý cấp trung phải nâng cao năng lực quản lý, phát triển những kỹ năng cần thiết để quản lý đơn vị của mình một cách hiệu quả. Khóa học tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng. PMT xin giới thiệu khóa đào tạo:

“NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM”

 • Mục tiêu khoá đào tạo:
  • Hiểu rõ bản thân mình phải làm gì để hoàn thành vai trò&chức năng quản lý của một CB cấp Trung
  • Hiểu và vận dụng các công cụ vào quy trình lập kế hoạch và kiểm soát công việc hiệu quả
  • Nâng cao kỹ năng quản lý và ứng dụng vào thực tiễn quản lý tại Đơn vị mình
  • Nắm được phương pháp, công cụ Hoạch định-Tổ chức-Giám sát công việc hiệu quả
  • Nắm vững các công cụ và phương pháp động viên khích lệ nhân viên
  • Áp dụng những công cụ và kỹ thuật để huấn luyện kèm cặp nhân viên
  • Biết cách kiểm soát và quản lý hiệu quả kết quả của nhân viên
  • Tư duy mới về annwg lực làm việc và giải quyết vấn đề của cán bộ quản lý thời 4.0
 • Phương pháp đào tạo:
  • Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành một cách sinh động
  • Sử dụng những câu chuyện thực tế (case study) và game để mimnh họa
  • Giúp học viên giải quyết các vấn đề trong công việc hiện tại
  • Tạo điều kiện cho học viên trình bày quan điểm
  • Học tập theo nhóm và phân tích tình huống với môi trường học tập chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG - MMM

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

Thời lượng

(Buổi)

 

1. Lãnh đạo và phong cách lãnh đạo

- Vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Cán bộ quản lý Cấp Trung

-  Khái niệm về Quản l“ Quản lý và Lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0 “.

-  Các phong cách Quản lý lãnh đạo.

 

 

01

 

2. Kỹ năng Lập kế hoạch  và quản lý công việc – Quản lý thời gian

-   Nhận thức và quy trình quản trị thời gian hiệu quả.

-   Ma trận ưu tiên để quản lý thời gian thông minh.

-   Phương pháp, công cụ  Hoạch định - tổ chức và giám sát công việc cá nhân hiệu quả.

 

01

 

3. Kỹ năng phân quyền giao việc cho nhân viên

-  Khái niệm về phân quyền- giao việc.

-  Trao đổi quy trình phân quyền giao việc và các thủ thuật , nghệ thuật giao quyền và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên.

 

 

01

 

4.  Kỹ năng Động viên nhân viên

 

-  Tầm quan trọng của công tác động viên, truyền cảm hứng cho nhân viên.

-   Các mô hình tạo động lực và ứng dụng.

-   Phương pháp tạo động lực thông minh

 

01

 

5. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề

 

-  Tư duy mới về năng lực làm việc và giải quyết vấn đề của  cán bộ quản lý thời 4.0

-   Hướng dẩn thực hành: sử dụng các công cụ tư duy để giải quyết vấn đề: fishbone, mindmaping, 5Why, não công.

-   Khái niệm về tư duy đột phá với cuộc CMCN 4.0

 

 

01

 

6. Kỹ năng giám sát và quản lý kết quả làm việc của  nhân viên

-     Nhận thức và  nắm được bản chất của KPIs, BSC trong giao việc và kiểm soát kết quả làm việc sao cho hiệu quả. 

-    Biết cách kiểm soát quá trình thực hiện của nhân viên và quản lý kết quả làm việc hiệu quả.

 

01

Tổng cộng:

 

06

 

 

 

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Ngày 04/06/2021 tại TP.Quy Nhơn và Ngày 18/06/2021 tại TP. Đà Nẵng 3.500.000 VNĐ 00 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 3 ngày
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG