HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG – ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG VÀ HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT trân trọng giới thiệu Khóa đào tạo:

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG – ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG VÀ HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG

TRONG DOANH NGHIỆP 

Đối tượng học viên

  • Khóa học này phù hợp với các Cán bộ quản lý  các cấp và nhân viên tiền lương, những người tham gia vào việc quản lý  tiền lương và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

 

Mục tiêu

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc xây dựng Hệ thống trả lương trong Doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Vào cuối khoá học, học viên có thể:

  • Nắm vững các hình thức trả lương cho nhân viên trực tiếp và Cán bộ quản lý, Nhân viên khối văn phòng;
  • Biết phương pháp xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương.
  • Biết cách tính Quỹ lương theo kế hoạch SX-KD.
  • Biết phương pháp xây dựng hệ thống trả lương 3P ( Person – Position - Performance).
  • Xây dựng được biểu mẫu, thang điểm để định lượng công việc, năng lực, kết quả làm việc của hệ thống lương trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Cấu trúc

Khóa học được giảng dạy trong 3 ngày (7 giờ / ngày). Các phương pháp giảng dạy yêu cầu học viên tham gia vào các hoạt động theo nhóm, thảo luận và tranh luận để thực hành xác định các tiêu chí : vị trí: Position, năng lực: person, kết quả thực hiện Performance KPIs của hệ thống trả lương theo 3P.

Nội dung chương trình đào tạo:

BÀI HỌC

NỘI DUNG

1.   Khái niệm về tiền lương và hệ thống đãi ngộ

·      Định nghĩa về tiền lương

·      Cơ cấu thu nhập.

·      Quan điểm mới về hệ thống đãi ngộ

2.    Xây dựng Định mức lao động

·      Các phương pháp định mức lao động tổng hợp.

·      Phương pháp khảo sát thời gian làm việc.

·      Sử dụng định mức lao động để định biên lao động.

3.   Tính đơn giá tiền lương

·      4 phương pháp xác định Quỹ tiền lương trong Doanh nghiệp.

·      Quản lý và phân chia Quỹ lương.

·      Tính đơn giá tiền lương theo hao phí lao động.

4.   Giới thiệu các hình thức trả lương cho các bộ quản lý và nhân viên.

·      Giới thiệu tổng thể về các hình thức trả lương cho CBQL và nhân viên:

·      Phương pháp xếp hạng.

·      Phương pháp phân nhóm.

·      Phương pháp so sánh nhân tố.

·      Phương pháp tính điểm.

·      Phương pháp 3P.

 

5.  Hướng dẫn xây dựng Hệ thống trả lương 3P

·      Tại sao nên trả lương theo 3P.

·      Quy trình thiết lập 3P.

·      Xác định Mô tả -phân tích công việc của các vị trí công việc ( P1).

·      Xác định năng lực đối với từng vị trí ( năng lực yêu cầu - năng lực thực tế). P2

·      Xây dựng thang điểm và hệ thống tiêu chí đánh giá.

·      Đánh giá cho điểm  các vị trí .

·      Xác định hệ số lương /hoặc Mức lương  hiện hành.

·      Thiết lập Thang bảng lương có so sánh với thị trường và chính sách đãi ngộ của DN.

6.     Trao đổi kinh nghiệm để  áp dụng

·      Chia sẻ biểu mẫu và tài liệu.

·      Chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị tiền lương.

 

Giảng viên:  MBA. Đào Hoài Bắc - Giám đốc nhân sự Công ty BITIS, Giám đốc nhân sự Công ty dệt may Thành Công, Phó TGĐ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Phó TGĐ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lịch học Phí tham dự Phí ưu đãi
Bắt đầu lúc 8h00 ngày 17/05/2019 tại TP.Pleiku Khóa học trong thời gian 03 ngày bắt đầu lúc 8h00 ngày 18/5/2019 3.000.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ
Ghi chú:
Thời lượng: 3 ngày (6 buổi)
Giờ học: Sáng từ 08h00 – 11h00, Chiều từ 13h30 – 16h30.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG