BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO "QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - HRM3" TẠI QUY NHƠN

  Trung tâm đào tạo Doanh nhân PMT xin cảm ơn đội ngũ Giảng viên và các Qúy anh chị học viên trong thời gian qua đã cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt khóa học.

Giảng viên MBA. Đào Hoài Bắc cùng các học viên chụp ảnh kỷ niệm kết thúc khóa học.